Cases

Naam

Octrooi: Ultra-hoge resolutie scanner voor moleculaire beeldvorming

Cliënt

Milabs

 

Wat

Medisch onderzoek en diagnostiek heeft behoefte aan apparatuur die functies van organen kan afbeelden. Belangrijk onderzoek naar tumoren kan bijvoorbeeld niet plaatsvinden zonder zulke functionele afbeeldingen. De U-SPECT van Milabs is een scanner die met veel meer gevoeligheid en scherpte afbeeldingen kan maken van weefselfunctie. Ook is er minder radioactieve stof nodig om functies in micro-structuren zichtbaar te maken. De U-SPECT bevat baanbrekende en prijswinnende technieken en is dus een samenballing van hoogwaardig technisch vernuft.

 

Hoe

EP&C verzorgt en begeleidt alle beschermingsconstructies, en is nauw betrokken bij de strategie en het in de markt zetten van de innovaties van Milabs.


Gemachtigde: Hendik Jan Brookhuis

EP&C, Postbus 3241, 2280 GE RIJSWIJK, tel (070) 414 54 54, fax (070) 414 54 99, http://www.epc.nl