Columns

Innovatief Lely trotseert concurrentie dankzij octrooien

Octrooistrategie: geen kostenpost, maar inkomstenbron

Veel bedrijven zien octrooieren aan het eind van de ontwikkeling als afsluitende kostenpost. Het kan ook anders, bewijst Lely. Octrooieren als onderdeel van de strategie: geen kostenpost, maar inkomstenbron. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen aandienen bij Lely, schuiven ook de medewerkers van de eigen octrooiafdeling aan. Het is vaste prik bij de wereldwijd opererende producent van innovatieve oplossingen voor de agrarische sector. “Bescherming van intellectueel eigendom is een speerpunt in ons beleid”, zegt hoofd octrooiafdeling Frans de Groen. “Het is van levensbelang om als relatief kleine speler te overleven. We kunnen ons geen missers veroorloven. En het levert geld op.”


Geheimhouding

Bij Lely werken ruim 50 ingenieurs continu aan verbetering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe producten. De concurrentie in de agrarische markt is groot. Denk aan giganten als John Deere en New Holland. “De octrooiafdeling houdt daarom continu de vinger aan de pols”, zegt De Groen. “Tijdens de ontwikkeling van het prototype, via het onder geheimhouding testen op proefstations tot het uiteindelijk op de markt brengen van het eindproduct. Zodra het nodig is vragen we direct octrooi aan.”

Het bedrijf uit Maassluis verdient zo geld aan de verkoop van eigen (beschermde) producten, maar weet ook een aanzienlijk gedeelte van de omzet uit de verkoop van licenties te halen. De Groen: “Vooral laagdrempelige producten worden snel nagemaakt. Onze rotorkop eg werd al kort na de introductie driftig gekopieerd. In de hoogtijdagen liepen er tientallen processen wegens inbreuk. Inmiddels zien veel bedrijven wel in dat gewoon licentiegeld betalen goedkoper is. Onze octrooiafdeling is dus geen kostenpost maar inkomstenbron. Maar nog steeds is er strijd. Ik ga zo’n 40 keer per jaar naar de Europese Octrooiraad omdat een bedrijf één van onze octrooien wil aanvechten.”


Beter

Andersom geldt ook dat Lely te maken heeft met licenties van andere partijen. Wekelijks overleggen ingenieurs met de octrooigemachtigden. “We stellen onszelf altijd de vraag: lopen we niet tegen een bestaand octrooi aan? Dat zoeken wij uit. Hebben wij last van een octrooi, dan krijgen de ingenieurs de opdracht iets beters en goedkopers te maken”, aldus De Groen. Lely gaat daarmee om een octrooi heen en geeft de concurrentie het nakijken.

Een volwaardige octrooiafdeling voor een bedrijf van 800 mensen is een zeldzaamheid. Bij Lely zijn 16 octrooigemachtigden, rechercheurs, tekenaars en vertalers fulltime bezig met de bescherming van vindingen, in piektijden bijgestaan door octrooibureau EP&C uit Rijswijk. “Veel bedrijven vinden octrooien lastige materie. Het levert ook pas wat op als je er actief mee aan de slag gaat. Octrooien zijn bij Lely ingebakken in ons hele denken en doen. Om ons hoofd boven water te houden én om niet in het mes van andermans octrooien te lopen.”

De Technologiekrant - Mei 2007  Rudi Riemens, M.Sc. (Dutch & European Patent Attorney (partner))

EP&C, Postbus 3241, 2280 GE RIJSWIJK, tel (070) 414 54 54, fax (070) 414 54 99, http://www.epc.nl