Cases

Naam

Oppositie: een duidelijke zaak!

CliŽnt

(anonymous)

 

Gehydrogeneerde, styreen-bevattende blokcopolymeren

Wat

Gehydrogeneerde, styreen-bevattende blokcopolymeren kennen een hoge stabiliteit. Ze zijn in trek voor toepassingen waar UV-bestendigheid, een hoge bedrijfstemperatuur en verwerkingsstabiliteit essentieel zijn, zoals de productie van zachte, sterke verbindingen voor handvatten en -grepen, elastische onderdelen in luiers, oliegels voor ICT- en medische toepassingen, impact modifiers van technische thermoplasten en weekmakers/harders voor transparant polypropyleen. In een onlangs goedgekeurd Europees octrooi werd een werkwijze voor het hydrogeneren van styreen-bevattende blokcopolymeren geclaimd. Volgens onze cliŽnt was deze werkwijze niet nieuw en innovatief.


Hoe

Onze cliŽnt verzocht ons het octrooi aan te vechten op grond van het feit dat het nieuw noch innovatief was en dat duidelijke instructies ontbraken, zelfs voor deskundigen op dit gebied. Hoewel dit laatste een lastiger te hanteren argument is bij opposities, konden onze octrooigemachtigden het argument prima in hun voordeel gebruiken.

Aan beide partijen werd gevraagd hun argumenten voor te leggen aan de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau. De octrooihouder deponeerde kort voor de mondelinge behandeling nieuwe conclusies in de hoop het octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden. De argumenten van EP&C ter verdediging van haar cliŽnt waren echter sterk en het octrooi werd afgewezen nog voordat het gebrek aan innovatieve karakter of de nieuwheid besproken kon worden.

Deze casus is een mooi voorbeeld van de expertise van EP&C op het gebied van opponeren. Ook geeft het aan hoe belangrijk het is dat een octrooiaanvraag helder en beknopt wordt opgesteld, zonder onduidelijkheden. Bij EP&C stellen we alles in het werk om te zorgen dat de oorspronkelijke en gewijzigde conclusies van onze cliŽnten duidelijk zijn en volledig worden onderbouwd door de oorspronkelijke beschrijving van de octrooiaanvraag. Belangrijker nog, wij zorgen dat oorspronkelijke dan wel gewijzigde conclusies onze cliŽnten voldoende ruimte bieden voor uitgebreide octrooibescherming.

Gemachtigde: Marcel Kortekaas

EP&C, Postbus 3241, 2280 GE RIJSWIJK, tel (070) 414 54 54, fax (070) 414 54 99, http://www.epc.nl