Columns

Belonen en verdienen

 

 

Zes Miljoen Euro

Veel uitvindingen ontspruiten aan het brein van mensen die werken in dienst van een bedrijf. In Nederland behoort zo’n vinding dan volgens de letter van de wet meestal toe aan de werkgever. Uitzondering op de regel is iemand die iets nieuws bedenkt, zonder dat hij of zij daarvoor betaald wordt. Denk aan een magazijnmedewerker die een slimme constructie uitvindt waarop octrooi aangevraagd kan worden. Dat valt namelijk buiten de normale taken. In zo’n geval komen de rechten op octrooi toe aan de werknemer, of maakt deze aanspraak op een beloning. Mensen waarbij innoveren en uitvinden onderdeel uitmaakt van de dienstbetrekking, kunnen daarnaar vaak fluiten. Slechts heel soms lukt het de werknemer om later alsnog een vergoeding te krijgen. Zo bedong een Japanse uitvinder van de blauwe LED een vergoeding van ruim 6 miljoen euro van zijn voormalige werkgever.

 

 

Geregeld bij wet

Een aantal landen, zoals Duitsland, pakt het wat slimmer aan. Daar zijn bedrijven wettelijk verplicht om aan medewerkers een passende beloning toe te kennen na een belangrijke vinding. Het is één van de belangrijke redenen waarom bij onze oosterburen per hoofd van de bevolking veel meer octrooien worden aangevraagd. Het blijkt namelijk goed te werken als een bedrijf een bonusregeling instelt om medewerkers aan te sporen tot innovatie.

 

Olievlek

In Nederland heeft een aantal bedrijven daarom het heft in handen genomen en zelf gekozen voor een beloningssysteem. Zij erkennen dat het besmettelijk werkt wanneer een medewerker beloond wordt voor iets waarop octrooi kan worden aangevraagd. Zoiets verspreidt zich als een olievlek door het bedrijf en inspireert andere medewerkers hetzelfde te doen. Meestal gaat het om beperkte, vaste bedragen per verleend octrooi of per ingediende octrooiaanvraag, maar toch.

 

Invoeren bonusregeling

De Nederlandse overheid stelt zich onder meer ten doel door middel van innovatie en uitvindingen de kenniseconomie en –uitwisseling te stimuleren. Ik denk dat het dan een goed idee is om net als in andere landen bij wet te regelen dat uitvinders een beloning krijgen. Tot het zover is, adviseer ik bedrijven zelf zo’n bonusregeling in te voeren of een andere vorm van erkenning te organiseren. Bedrijven die relatief snel een portefeuille willen opbouwen, kunnen hun medewerkers informeren over de mogelijkheden en ze voorzien van voorbeelden van leuke ideeën en mogelijke octrooien. Daarnaast raad ik aan een systeem op te stellen om de ideeën te verzamelen. Resultaat verzekerd!

 

De Technologiekrant - November 2006  Holger Seitz, M.Sc. (Dutch & European Patent Attorney (associate partner))

EP&C, Postbus 3241, 2280 GE RIJSWIJK, tel (070) 414 54 54, fax (070) 414 54 99, http://www.epc.nl