Columns

Graantje meepikken in China

 

China is in opkomst. Het land vormt een steeds sterker economisch machtsblok. Bovendien waait er langzaam een andere wind. China is niet meer alleen maar een kopieerland, het richt zich steeds meer zelf op innovatie. Toch betwijfelen Nederlandse bedrijven regelmatig of het aanvragen van een octrooi voor de Chinese markt wel zin heeft. Onze ervaring is inmiddels dat dit zeker de moeite loont.

 

Ovaal

De firma Roxell, wereldberoemd door de productie van voeder- en drinksystemen voor onder meer pluimvee, deed een interessante ontdekking. Het bedrijf bedacht dat een ovale voederpan voordeliger is dan een ronde, omdat daardoor meer kippen rond de voederbak kunnen staan en ze in de stal meer bewegingsvrijheid hebben. Een slimme uitvinding, dat inmiddels zijn weg naar duizenden kippenboeren vond. Omdat het product over de gehele wereld wordt verkocht, is er in veel landen in 2000 patent op aangevraagd. Ook in China. Hoewel van tevoren door de firma werd getwijfeld over het nut daarvan.

 

Graantje meepikken

Op een grote pluimveebeurs zag de klant een paar jaar later een zoals dat heet ‘inbreukmakende’ voederpan van een Chinees bedrijf. Een officiële waarschuwingsbrief mocht niet baten, waarop Roxell besloot een rechtszaak aan te spannen. In de aanloop hiernaar kregen we onverwachte hulp. De lokale octrooi-rechtbank bracht in het bijzijn van de politie een bezoek aan het Chinese bedrijf dat een graantje probeerde mee te pikken van de innovatie. In eerste instantie werd hen de toegang geweigerd, maar dankzij de politie kwam men toch binnen. Daar troffen de medewerkers van de lokale octrooi-rechtbank een ruimte vol ovale voederpannen aan, die uitgebreid op de foto werden gezet en waarvan er één in beslag werd genomen. Een schoolvoorbeeld van daadkrachtig optreden rondom inbreuk, waar we zelfs in Nederland nog wat van kunnen leren.

 

Veroordeling

Vervolgens deed de rechtbank in China uitspraak. Mede dankzij het door henzelf verzamelde bewijsmateriaal werd het bewuste bedrijf veroordeeld. Ze moeten stoppen met de productie en verkoop van de ovale voederpannen en alle voorraden en reclame-uitingen vernietigen. Een succes dat nooit was behaald als er geen octrooi in China was aangevraagd en als de lokale octrooirechtbank niet zo daadkrachtig had opgetreden. Bovendien werd razendsnel - binnen een paar maanden - uitspraak gedaan. Al met al een bewijs dat men er in China als de kippen bij is als het gaat om het aanpakken van inbreukmakende bedrijven.

 

De Technologiekrant - December 2006

   Hendrik Jan Brookhuis, M.Sc. (Dutch & European Patent Attorney (partner))

EP&C, Postbus 3241, 2280 GE RIJSWIJK, tel (070) 414 54 54, fax (070) 414 54 99, http://www.epc.nl