Columns

Corrosie snel op het spoor

 

Onderzoeksbedrijf Avantium heeft een testmethode ontwikkeld om te achterhalen hoe corrosief de componenten van ruwe oliestromen zijn. Dat gebeurt door het toevoegen van speciale additieven die de roest veroorzakende stoffen, nogal schadelijk voor pijpleidingen en raffinaderijen, uitschakelen.

 

Corrosiviteit

Het vaststellen van de mate van corrosiviteit van de componenten was altijd nogal omslachtig, vertelt dr. Gert-Jan Gruter van onderzoeksbedrijf Avantium. ‘In een relatief grote geroerde reactor met olie op bedrijfstemperatuur hangt een metalen strip. Bij een ijzeren strip is de hoeveelheid roest die ontstaat, een maat voor de corrosiviteit. Nadeel is dat het effect lang op zich laat wachten. Daardoor wordt de olie veel langer verhit dan de circulatietijd in de raffinaderij. De relevante componenten in de olie kunnen uiteenvallen, waardoor de meting niet meer representatief is.’

 

Parallelle buisjes

De testmethode van Avantium bestaat uit vier parallelle buisjes met een doorsnee van 2 mm waarin constant ruwe olie circuleert. De buizen betrekken de vloeistof uit een reactorvat met olie op kamertemperatuur. Een gedeelte van de buizen is opgenomen in een aluminiumblok, dat nauwkeurig kan worden verhit tot 200-300°C. In deze buisjes hangen metalen stripjes, vertelt Gruter. ‘Omdat de vloeistofstromen een heel klein volume hebben, warmen ze zeer snel op. Eenmaal bij de metalen stripjes is de olie op bedrijfstemperatuur. De verhitte oliestromen stromen vervolgens in het reactorvat en koelen razendsnel af. Op die manier is niet constant dezelfde olie verhit.’

 

Standalone

Ander voordeel is dat de hele testunit, Florence geheten, een standalone-apparaat is en buiten de raffinaderij kan functioneren, bijvoorbeeld bij het inlaadpunt. ‘Raffinaderijen willen het liefst al voordat de olie de tanker ingaat, weten met welke voedingsstromen ze te maken krijgen. Deze unit is 1,30 meter hoog, 1 meter breed en bevat alle systemen voor analyse.’

 

Parallelle gekatalyseerde chemische reacties

Avatium is onder meer groot geworden door technologie voor de zeer snelle analyse van parallelle gekatalyseerde chemische reacties. ‘Deze techniek passen we weer toe’, aldus Gruter. ‘De analysemethode is ook interessant voor bedrijven die additieven ontwikkelen om olie ‘vriendelijker’ te maken. Die willen snel weten wat de effecten zijn van nieuwe stoffen. We kunnen ook een systeem met zestien buizen maken; in elke buisje olie zitten andere additieven. Onze technologie analyseert de zestien effecten simultaan’.

 

EP&C

De octrooiaanvraag is geschreven door Nyske Blokhuis van EP&C. Door haar achtergrond bij Stork verliep de aanvraag vrij vlotjes, aldus Gruter. ‘Dat was voor de communicatie erg prettig.’

 

December 2008 – De Technologiekrant  Nyske Blokhuis, M.Sc. (Dutch & European Patent Attorney
(associate partner))

EP&C, Postbus 3241, 2280 GE RIJSWIJK, tel (070) 414 54 54, fax (070) 414 54 99, http://www.epc.nl