De opleiding

Als je octrooigemachtigde wilt worden, is het een vereiste dat je een universitaire opleiding hebt afgerond in een technische of bta richting. De opleiding bestaat uit twee delen: de opleiding tot Nederlands n tot Europees Octrooigemachtigde. Naast het theoretische kader leer je veel in de praktijk, want bij EP&C ga je direct aan de slag als Trainee Patent Attorney.

 

Opleiding Nederlands Octrooigemachtigde

De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules (bron Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden): 

  • Recht algemeen: het aanleren van benodigde juridische kennis. 
  • Communicatieve vaardigheden: het trainen van communicatieve vaardigheden. 
  • Beroepspraktijk: het bijbrengen van de beroepsattitude. 
  • Octrooirecht: het aanleren van relevante octrooikennis. 
  • Praktische vaardigheden: het leren toepassen van al verworven octrooirechtelijke kennis. Je stelt onder meer octrooiaanvragen op en een verzoek om advies over de toepasselijkheid van vernietigingsgronden, een inbreukadvies of een vrijgaveadvies. 
  • Overige IE-rechten: het aanleren van juridische kennis op dit gebied. 
  • Europees recht/mededinging: het aanleren van juridische kennis op dit gebied.

De opleiding duurt twee jaar. Om de twee drie weken heb je twee dagen cursus. Je wordt bedigd als je alle zes theorie- en praktijkexamens hebt behaald en minimaal drie jaar praktijkervaring hebt opgedaan.

 

Opleiding Europees Octrooigemachtigde

De opleiding die je voorbereidt op de Europese examens duurt 16 maanden en begint met de voorbereiding op het pre-examen. Het pre-examen richt zich op de basisbeginselen van het octrooirecht in Europa en geeft, als je het succesvol afrondt, toegang tot het hoofdexamen.

Het hoofdexamen is opgedeeld in de delen A, B, C en D en gaat dieper in op het octrooirecht in Europa. Deel A heeft betrekking op het opstellen van een Europese octrooiaanvraag, deel B op het verdedigen van een reeds ingediende Europese octrooiaanvraag. Deel C betreft het opstellen van een oppositie tegen een verleend Europees octrooi, en deel D test jouw juridische kennis.

 

Als je alle examens in n keer haalt, kun je jezelf in drie-en-een-half jaar Europees Octrooigemachtigde noemen.

 

Terug

EP&C, Postbus 3241, 2280 GE RIJSWIJK, tel (070) 414 54 54, fax (070) 414 54 99, http://www.epc.nl