Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Aanpassing Innovatiebox grote bedrijven

Voordeel_innovatiebox_verdwijnt.jpg

Grote innovatieve Nederlandse bedrijven verliezen hun belastingvoordeel via de innovatiebox. Nederland moet in de pas gaan lopen met internationale richtlijnen van de OESO. De versobering gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2017.

De innovatiebox is in 2007 in het leven geroepen om innovatie in Nederland te stimuleren. De regeling houdt in dat bedrijven over opbrengsten uit innovatie slechts 5% belasting hoeven te betalen (update 2021: percentage is gewijzigd naar 9% - klik hier voor actuele informatie).  Voorwaarde is wel dat het bedrijf werkzaamheden verricht waarvoor een octrooi is verkregen of dat het bedrijf een zogenoemde WBSO-verklaring heeft. Dat is een verklaring op grond van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk.

Verbeteren van processen

In de nieuwe plannen voor de innovatiebox vervalt voor grote bedrijven de mogelijkheid om op basis van de WBSO-verklaring het belastingvoordeel toe te passen. Dit kan per 1 januari 2017 alleen nog op basis van een octrooi of een vergelijkbaar recht. En daar wringt nu net de schoen, licht Nederlands en Europees octrooigemachtigde Robbert-Jan de Lang van EP&C toe. “Vooral in de voedings- en maakindustrie is veel innovatie gericht op het verbeteren van productieprocessen. Voor verbeteringen in die processen wordt doorgaans geen octrooi aangevraagd, maar een WBSO-verklaring. Die toegangsdeur tot de innovatiebox gaat dus vervallen”, aldus De Lang.

Concurrentie

Productiebedrijven vragen geen octrooi aan voor innovatieve processen om de concurrentie niet wijzer te maken. “Als je octrooi aanvraagt, wordt je vinding openbaar. Bedrijven zetten hun concurrenten liever niet op het spoor. Een proces is relatief gemakkelijk geheim te houden. Dat speelt zich namelijk binnen de bedrijfsmuren af en is daarom onzichtbaar voor de buitenwacht. Daar komt nog eens bij dat als je een innovatief proces octrooieert, het zeer lastig is om te ontdekken of jouw innovatie wordt gekopieerd door derden. Want ook het proces van de concurrent voltrekt zich in de beslotenheid van zijn bedrijf. Dat kun je lastig controleren.”

Nieuw en inventief

Met het laten vervallen van de WBSO-verklaring als toegangskaart tot de innovatiebox doet de overheid de procesinnovatie in Nederland de das om, stelt De Lang. “Het is niet bekend om welke bedragen het gaat, maar in 2012 was het belastingvoordeel via de innovatiebox meer dan 800 miljoen euro. We zien daarnaast dat de belastinginspecteur octrooien van bedrijven die profiteren van de innovatiebox steeds vaker tegen het licht houdt. Dit om te zien of ze wel echt nieuw en inventief bezig zijn. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat de Belastingdienst daar simpelweg niet voor is uitgerust.”

Internationale druk

Voor bedrijven in het MKB, met een omzet van minder dan 50 miljoen euro wereldwijd en minder dan 7,5 miljoen euro in Nederland, blijft de WBSO-verklaring wel afdoende om voor het belastingvoordeel van de innovatiebox in aanmerking te komen. “De plannen van de staatssecretaris zijn nog niet definitief, maar het is duidelijk dat er iets staat te gebeuren, mede ook vanwege de internationale druk. Bedrijven die gebruik maken van deze innovatieregeling kunnen in overleg met hun octrooigemachtigde nu al bezien wat de mogelijkheden zijn om ook na 1 januari 2017 innovatie fiscaal te laten lonen”, aldus De Lang.

Van gedachten wisselen met Robbert-Jan de Lang over innovatie en belastingen? Dat kan via e-mail.

Onderwerpen: OCTROOI, INNOVATIE, WET- EN REGELGEVING