Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Aanpassing octrooiwet voor medische apparatuur

Tweede toepassing medische apparatuur loont niet.png

Voor medicijnen is een tweede medische indicatie in Europa niet uitgesloten van octrooieerbaarheid, voor medische apparatuur wel. Dit heeft als gevolg dat het investeren in het vinden van nieuwe toepassingen van medische apparatuur minder aantrekkelijk is, omdat de octrooiwet geen monopolie biedt voor de gevonden toepassingen.

In de Europese octrooiwet is vastgelegd dat een methode van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling , is uitgesloten van octrooieerbaarheid. De gedachte daarachter is nobel en praktisch. Een arts moet vrij zijn om te allen tijde zijn beroep uit te kunnen oefenen.

Tweede medische indicatie

Dit geldt niet voor de medische producten die in de werkwijze van de arts worden toegepast, zoals een chirurgisch instrument of een medicijn. Deze producten en middelen zijn wel te octrooieren. Specifiek voor geneesmiddelen geldt dat ze ook voor een tweede toepassing te beschermen zijn met een octrooi. Toen bijvoorbeeld van aspirine al lang bekend was dat het een probaat middel tegen hoofdpijn is,  werd het bloedverdunnend effect ervan ontdekt. Deze tweede medische toepassing is bij zijn ontdekking niet uitgesloten van octrooieerbaarheid, terwijl het middel wel al bekend was als geneesmiddel.

Monopolie als beloning

Het idee daarachter is eveneens nobel en praktisch. Farmaceutische bedrijven leveren grote inspanningen om medicijnen te ontwikkelen. Die bijdrage aan de samenleving wordt beloond met een tijdelijk monopolie in de vorm van een octrooi, zodat het bedrijf de investering erin terug kan verdienen.

Investeren wordt niet beloond

Vandaag de dag investeren bedrijven ook veel tijd en geld in onderzoek naar nieuwe toepassingen van medische apparatuur. De techniek is op dat gebied steeds gecompliceerder geworden, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van elektromagnetische en röntgenstraling. Het kromme in de wet is dat voor een dergelijke tweede toepassing geen octrooi kan worden verkregen. Dat geldt voor alle medical devices, of het nu gaat om botcement, een hechtinstrument of een bestralingsinrichting voor het bestralen van tumoren. Dit terwijl ook voor deze devices een tweede toepassing wel degelijk relevant voor de maatschappij kan zijn en het vinden ervan een grote investering kan vereisen. Investeren daarin wordt in feite niet beloond door deze toepassingen uit te sluiten van octrooieerbaarheid.

Innovatie in medische technologie is van groot belang. Voor het stimuleren daarvan dient de wet op dit onderdeel tegen het licht te worden gehouden.

Onderwerpen: OCTROOI, COLUMN, INNOVATIE, MEDISCHE APPARATEN