Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Bioplastic uit rioolafvalwater

Bioplastic_uit_rioolafvalwater.jpg

Voor het eerst is uit rioolwater het bioplastic polyhydroxyalkanaat (PHA) vervaardigd. Deze nieuwe techniek is een wereldprimeur en laat zien dat rioolslib uit afvalwater kan dienen als bron voor nieuwe, duurzame grondstoffen.


Het volledig biologisch afbreekbaar plastic is bij wijze van proef in de rioolwaterzuivering in Bath (Zeeland) geproduceerd. PHA wordt al op grote schaal geproduceerd, maar dan uit landbouwproducten. Het grote voordeel van bioplastic uit afvalwater is dat het niet concurreert met de voedselketen, in tegenstelling tot het PHA dat gewonnen wordt uit landbouwproducten.

Marktkansen

Initiatiefnemers voor de proef zijn onder andere drie waterschappen, slibverwerkingsbedrijf SNB en Veolia, dat over octrooien op het gebied van productie van bioplastic beschikt. In samenwerking met de kunststofindustrie gaan zij nu aan de hand van de resultaten van de proef in Bath de marktkansen en de grootschalige productiemogelijkheden verder verkennen. Met name in de tuinbouwsector groeit de markt voor PHA stevig.

Vetzuren

Het geheim van dit nieuwe bioplastic zit in het rioolslib, dat in de rioolwaterzuiveringsinstallaties in overvloed ontstaat. Nu is slib nog een restproduct dat bij slibverwerker SNB op Moerdijk wordt verbrand in de grootste slibverbrandingsinstallatie van Europa. Op termijn kan rioolslib een grondstof worden. Het zit vol met bacteriën die, vetgemest met de juiste vetzuren, het bioplastic PHA kunnen produceren.

Nuttige grondstoffen

De proef met bioplastic is onderdeel van de Green Deal Grondstoffen die de Unie van waterschappen en het Rijk hebben gesloten om terugwinning van nuttige grondstoffen uit afvalwater te stimuleren. Zij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan doelstelling van het Energieakkoord 2020.

Onderwerpen: CHEMIE, INNOVATIE