Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Concur­rent in de gaten houden met een patentbewaking

beeld bij blog borchure octrooibewakingGeautomatiseerde systemen maken het steeds makkelijker om de octrooiportefeuille van de concurrentie op de voet te volgen. Octrooigemachtigde Kees Hollaar heeft goede argumenten om een patentbewaking te starten. De Top 3.

1. INBREUK VOORKOMEN

Stevig investeren in R&D, prototyping, productierijp maken en een marketingcampagne en dan geattendeerd worden op een patent van een concurrent is een rampscenario. Veel beter is het om het speelveld vroegtijdig te kennen. Alles op voorhand uit pluizen is vaak niet mogelijk. Een patentbewaking biedt dan uitkomst.

Een lopende patentbewaking houdt je on the flow op de hoogte. Het geeft maandelijks een overzicht van publicaties van nieuwe aanvragen, een landenuitbreiding of een verlening. Met een beperkte inspanning en kosten houd je zo zicht op de actuele situatie. In een vroeg stadium kunnen eventuele belemmeringen in beeld komen en kan hierop geanticipeerd worden door bijvoorbeeld een work-around te bedenken.

2. VROEGTIJDIG INGRIJPEN OCTROOIAANVRAAG CONCURRENT

Octrooiaanvragen worden na achttien maanden gepubliceerd. Met een patentbewaking die ingesteld is op een bepaalde octrooiklasse of op de namen van uw concurrent, ontvangt u een overzicht van de voor u relevante ingediende aanvragen. Voordat er sprake is van een verleend octrooi, zijn er nog mogelijkheden om een verleningsprocedure te beïnvloeden. Een examiner blijkt niet altijd goed op de hoogte van de stand van de techniek. Als derde partij kun je de examiner voeden om te helpen in het afwijzen van een voorgelegde claim. Hiermee kun je voorkomen dat er te ruime rechten worden toegekend aan concurrenten. De weg kan vrijgemaakt worden voor een eigen ontwikkeling. Bovendien kan in een later stadium een hoop juridisch gesteggel, tijd en geld tussen partijen op basis van een vermeend geldig octrooi voorkomen worden.

3. ZIEN WAT ER IN DE MARKT LEEFT

Het volgen van de octrooiportefeuille van de concurrentie of het bijhouden van publicaties in een bepaald technisch veld geeft een goed beeld van de richting die de branche op gaat. Met de patentbewaking kan in de gaten gehouden worden wanneer een publicatie van uw eigen aanvraag geciteerd wordt voor een latere aanvraag van iemand anders. Hiermee krijgt u direct een trigger wanneer iemand zich in uw vaarwater bevindt. De inzichten uit de markt kunnen zeer inspirerend werken voor de eigen productontwikkeling. Start-ups kunnen ontdekt worden, of gedegen partijen aan de andere kant van de wereld kunnen in beeld komen. Dat biedt commerciële mogelijkheden door bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan in productontwikkeling en distributie. 

Het instellen van een patentbewaking betekent maatwerk. Uw werkterrein moet worden afgebakend en de namen van de concurrentie moeten worden geïnventariseerd. Eenmaal op de rit gezet, heeft u er lange tijd plezier van. Een patentbewaking kost doorgaans rond de € 250,- per maand. Uw octrooigemachtigde kan u helpen aan een voor u passende patentbewaking. 

Meer weten over mogelijkheden voor het op de voet volgen van de concurrent? Neem gerust contact op met Kees.  

 

New call-to-action

 

Onderwerpen: TOP 3, OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE