Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Ecologische fles is in aantocht

Ecologische_fles_in_aantocht.jpgDe groene fles, een milieuvriendelijk alternatief voor de plastic PET-fles, is in aantocht. Het Nederlandse bedrijf Avantium werkt in een proeffabriek op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen aan de doorontwikkeling van de ecologische PEF-fles. Eenmaal volledig uitontwikkeld kan dat materiaal voor honderd procent gebaseerd zijn plantaardige grondstoffen.

De fabricage van plastic zonder aardolie als grondstof is een regelrechte doorbraak. Grote drankproducenten als Coca-Cola en Danone tonen zoveel belangstelling voor de uitvinding dat ze daadwerkelijk mee-investeren in de verdere ontwikkeling ervan.

Intellectueel Eigendom

Ecologische_fles_is_in_aantocht-Avantium.jpgIntellectueel Eigendom
Avantium is een chemisch researchbedrijf dat op basis van de zogenoemde YXY-technologie biomassa omzet in nuttige producten als bioplastics en biobrandstoffen. Volgens octrooigemachtigde Marcel Kortekaas van octrooibureau EP&C is de uitvinding van Avantium maatschappelijk buitengewoon relevant. “Hoewel eerdere pogingen zijn ondernomen op dit gebied heeft Avantium een aantal uitvindingen gedaan waardoor deze technologie nu erg interessant is geworden. We zijn als octrooibureau van het begin af aan betrokken bij de bescherming van het Intellectuele Eigendom van Avantium. Het gaat dan niet alleen om het product zelf, maar ook om het proces dat leidt tot de omzetting van koolhydraten uit biologisch materiaal naar een tussenproduct dat vervolgens wordt omgezet in polymeer. Het is ook interessant om te zien dat na de presentatie van de vinding van Avantium meteen elders op de wereld initiatieven op dit gebied werden ontplooid”, aldus Kortekaas.

Onderwerpen: CHEMIE