Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Geheim­houdings­verklaring of NDA niet nodig

Geheimhoudingsverklaring of NDA niet nodig bij octrooigemachtigde

Soms is het uit vrees dat een ander er met een uitvinding vandoor gaat. Soms is het vanuit een tweede natuur om zo min mogelijk informatie over werk te delen. Wat de reden ook is, veel innovatieve ondernemers zijn beschermend over hun plannen en ideeën. Dat kan ik als octrooigemachtigde alleen maar toejuichen. Hoe minder u met ideeën te koop loopt, hoe groter de kans dat zo’n idee te octrooieren is. Toch is er iemand met wie u gerust openlijk over innovaties en plannen voor innovaties kan praten, en dat is uw octrooigemachtigde. Daar is geen geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA), voor nodig.

Eed voor octrooigemachtigde

In ons werk is het cruciaal dat u al uw ideeën met ons kunt delen. Dat is de enige manier waarop wij onze dienst goed kunnen leveren. Pas als we helemaal snappen wat uw innovatie is, kunnen we ervoor zorgen dat die zo goed mogelijk wordt beschermd. Om die vertrouwensband te garanderen, legt elke gediplomeerde octrooigemachtigde een eed af.

Daarin zweert die dat hij of zij “geheimhouding zal bewaren omtrent alle aangelegenheden, die mij in mijn hoedanigheid van octrooigemachtigde ter kennis komen en waarvan ik het vertrouwelijk karakter ken of redelijkerwijs moet vermoeden.” Kortom: we houden alles geheim waarvan we weten of vermoeden dat het geheim is. Ook als die informatie komt van iemand die niet onze cliënt is.

Ook veilig bij trainees en andere collega’s

Deze eed weegt zwaarder dan een geheimhoudingsverklaring. Zo’n verklaring, of NDA, legt regels vast voor de relatie tussen twee partijen. De eed legt regels vast voor ons hele beroep. Houdt een octrooigemachtigde zich niet aan de eed, dan staat zijn of haar beroep op het spel. Ik ken er geen die dat risico zou willen nemen.

Natuurlijk is niet iedereen binnen EP&C gediplomeerd octrooigemachtigde en heeft dus niet iedereen de eed afgelegd. Daarom staan dezelfde uitgangspunten in onze arbeidsvoorwaarden, die we allemaal hebben ondertekend. Zo zijn uw ideeën ook veilig bij trainees of andere collega’s.

Omslachtig en vertragend

Toch krijgen we geregeld het verzoek om een NDA te ondertekenen. Vaak is dit algemeen beleid en dat is op zich begrijpelijk. Maar het is dus niet nodig en bovendien omslachtig.

Meestal krijgen we een standaardverklaring, die we eerst moeten controleren, laten dubbelchecken en vaak moeten aanpassen. Dit kost tijd en geld en vertraagt de samenwerking. Daarbij gaat een NDA vaak over het uitwisselen van afgebakende documenten en informatie, terwijl een goede relatie tussen gemachtigde en cliënt juist staat of valt met het vrij kunnen uitwisselen van informatie.

Gezworen

Dus hoe zeer wij voorzichtigheid toejuichen en hoe goed u gevoelige bedrijfsinformatie ook voor zich moet houden, weet dat u er binnen heel EP&C gewoon over kan praten. Natuurlijk kan dat even spannend zijn, maar onthoud: wij hebben letterlijk gezworen er niks mee te doen en onze baan hangt ervan af.

Lees ook het blog van Robbert-Jan de Lang ‘Hoe kies ik een octrooigemachtigde’.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INTELLECTUEEL EIGENDOM