Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Meer wegen met zonnepanelen op komst

Meer_wegen_met_zonnepanelen_op_komst.jpg

Eind 2014 is in Krommenie het eerste fietspad ter wereld geopend dat een lichtdoorlatend wegdek heeft met zonnepanelen. Het bedrijf dat dit proeftracé heeft ontwikkeld, SolaRoad, gaat nu ook gemeentelijke wegen en busbanen voorzien van zonnecellen.

De door de zon opgewekte elektriciteit die het honderd meter lange fietspad in Krommenie oplevert is voldoende om ongeveer drie huishoudens van stroom te voorzien. Deze duurzame stroom wordt nu nog teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dat kan niet meer als SolaRoad grootschalig wordt toegepast. De stroom kan dan dienen als energie voor onder andere openbare verlichting en elektrische auto’s.

Snelwegen

Verwacht wordt dat de aanlegkosten van wegen met zonnepanelen in vijftien tot twintig jaar kunnen worden terugverdiend. SolaRoad weet nog niet of de toepassing ook op snelwegen mogelijk wordt. Voor de potentie van deze vorm van elektriciteitsopwekking is dat ook niet noodzakelijk. Van de 140.000 kilometer wegdek in Nederland bestaat circa 90% uit gemeentelijke wegen. Snelwegen beslaan slechts 5% van het wegoppervlak.

Warmtewinning

SolaRoad is een samenwerkingsverband van TNO, de provincie Noord-Holland, Ooms Civiel en Imtech. In de Verenigde Staten ontwikkelt Solar Roadways vergelijkbare technologieën om duurzame elektriciteit uit het wegdek op te wekken. Ooms Civiel, partner in het SolaRoad-consortium, heeft onder de naam Road Energy Systems een methode ontwikkeld om warmte uit het wegdek te winnen. Dit systeem bestaat uit een buizenstelsel waar water doorheen loopt dat wordt opgewarmd door warmte in het wegdek.  

Onderwerpen: OCTROOI, ELEKTROTECHNIEK, INNOVATIE