Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

‘Octrooien zijn er alleen voor de groot-industrie!’

Octrooien_zijn_er_alleen_voor_de_groot-industrie.jpg“Wat doet die kleine man in de kou, dan komt hij op het gebied der octrooien, waar hij toch geen verstand van heeft; octrooien zijn er alléén voor de groot-industrie!”

Het beeld dat de wereld van octrooien exclusief aan internationale concerns is voorbehouden is van alle tijden. Bovenstaand citaat is van mr. Hamming, advocaat van Philips, in zijn pleidooi in het conflict in 1931 tussen enkele kleine radio-ondernemers en het ook destijds al grote Philips.

Spraakmakende octrooizaken

Het is niet zo vreemd dat ook vandaag de dag hetzelfde beeld overheerst in de publieke opinie. Het zijn immers doorgaans de spraakmakende octrooizaken van bedrijven als Apple, Samsung, Unilever en grote farmaceuten die de pers halen. Dat geeft een vertekend beeld, te meer omdat slechts voor twee tot drie procent van de verleende octrooien een geschil ontstaat dat de rechter bereikt.

Octrooi als aanvalswapen

Het octrooi is er juist ook voor het MKB. Het eerste effect van een verleend octrooi is een preventieve werking, want het voorkomt dat een ander jouw technologie kopieert. De preventieve werking krijgt het octrooi doordat het een krachtig en effectief aanvalswapen is. Bedrijven maken niet graag inbreuk op een geldig octrooi. Dat geldt zeker voor grote bedrijven. De praktijk leert dat ook de grote spelers doorgaans niet het risico willen lopen om inbreuk te plegen op een geldig octrooi.

Octrooien_zijn_er_alleen_voor_de_groot-industrie-2.jpg

Kostbaar

Een ander beeld dat leeft is dat bescherming van Intellectueel Eigendom erg veel geld kost. Inderdaad is het voeren van rechtszaken over octrooien erg kostbaar. Echter, het aantal octrooien waarover geprocedeerd wordt is zoals gezegd erg klein.

Lucratieve markt

De kosten voor het verkrijgen van een Europees octrooi belopen in veel gevallen zo’n 25.000 euro, verspreid over drie à vier jaar. Dat is niet niks, maar voor het midden- en kleinbedrijf toch vaak een haalbaar bedrag. Daarnaast moet dan circa 3.000 euro per jaar worden gereserveerd voor de jaarlijkse instandhouding in Nederland en bijvoorbeeld vijf grote Europese landen. Ook dat is vaak haalbaar. Met de concurrentie op afstand, blijft dan vaak een lucratieve markt voor de octrooihouder over.

En ja, de kleine man uit de aanhef won het conflict met Philips, ondanks de ronkende taal van de advocaat van het concern.

Onderwerpen: OCTROOI