Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

België nu ook op de Engelstalige toer

belgie.jpgNa jarenlang te hebben volhard is België overstag. Engelstalige Europese octrooiaanvragen kunnen vanaf 1 januari 2017 in het Engels gevalideerd worden. Een vertaling in een van de landstalen is niet langer vereist.

Engelstalige Europese octrooien worden al sinds jaar en dag door de nationale instanties geaccepteerd in 21 lidstaten van de EU, inclusief Nederland, Frankrijk en Duitsland. België bleef echter vasthouden aan de eis dat een in het Engels opgestelde aanvraag, na verlening door het Europees octrooibureau, een vertaling kreeg in een van de landstalen Nederlands, Frans of Duits. De overheid laat die eis nu vallen, als onderdeel van wetgeving om de Belgische economie te stimuleren.

Aanzienlijke bedragen

Nederlands en Europees octrooigemachtigde Robrecht de Weerdt van EP&C in Turnhout juicht de maatregel toe, alleen al vanwege de hoge kosten die bedrijven moeten maken om hun Europese aanvraag te laten vertalen. “Dat kan, afhankelijk van de omvang van de aanvraag, wel oplopen tot vijf- of tienduizend euro. Dat zijn aanzienlijke bedragen die voor niet-Europese bedrijven die de Belgische markt op willen een flinke hindernis zijn. Maar ook voor internationaal georiënteerde Belgische bedrijven is het onhandig om een Engelstalige aanvraag terug te moeten vertalen naar een Belgische landstaal”, aldus De Weerdt.

Contradictie

Daar komt bij dat de winst voor het bedrijfsleven volgens hem nog een stuk groter had kunnen zijn. “De acceptatie van een Engelstalige aanvraag geldt uitsluitend voor Europese octrooiaanvragen, die dus via het European Patent Office (EPO) lopen. Zo’n verleningstraject vergt circa vier jaar. Wie sneller goedkeuring wil, bijvoorbeeld om te profiteren van een fiscale stimulans voor zijn uitvinding, moet een aanvraag bij de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom indienen. Verlening vergt dan circa anderhalf jaar. Maar voor die route is helaas nog wel steeds een vertaling van de Engelstalige aanvraag in het Nederlands, Frans of Duits vereist.” 

Onderwerpen: BELGIË