Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Opdracht­gevers profiteren van versterking bestuur EP&C

3

“We lopen voorop en professionaliseren steeds verder”

Een toekomstbestendige, slagvaardiger organisatie met nog meer innovatie- en octrooi-expertise, ondersteund door ICT die voldoet aan de modernste standaarden. Dat zijn de resultaten die opdrachtgevers van EP&C gaan ervaren van de bestuursversterking die onlangs is doorgevoerd.

Met ingang van 1 juli van dit jaar is CFO Marlies Mulders benoemd in het dagelijks bestuur, naast CEO Menno Ong en managing partners Martijn Vermeulen en Christiaan Houben. De laatste vervangt de onlangs teruggetreden Hendrik Jan Brookhuis. Deze wisseling en het versterken van het bestuur moeten een impuls geven aan de eerder dit jaar ingezette groei met de overname van octrooibureau IPecunia Patents. Het is voor het eerst in de rijke historie van het ruim tachtig jaar bestaande EP&C dat een vrouw is benoemd in het bestuur.

Cybersecurity als speerpunt

Marlies Mulders is inmiddels bijna drie jaar in dienst. Daarvoor was ze al parttime actief voor EP&C als ICT-consultant en interimmanager. Inmiddels staat de ICT-backbone als een huis. “EP&C was in 2018 toe aan ICT die beter aansluit bij de huidige standaarden en de ambities. Eén week nadat we deze modernisering hebben afgerond brak de pandemie uit en kon iedereen gemakkelijk en veilig thuiswerken. In de afgelopen jaren is de ICT naar de modernste standaarden op het gebied van techniek en veiligheid geoptimaliseerd. Ook in de toekomst blijft cybersecurity absoluut een speerpunt dat alle aandacht verdient, nu de dreigingen en verzekeringslasten alleen maar toenemen.”

Steeds meer hele grote klanten

De backbone van EP&C is nu zo stevig dat die een organisatie kan ondersteunen die anderhalf keer zo groot is. “Dat sluit perfect aan bij onze groeiambities. We lopen voorop in moderne ontwikkelingen en professionaliseren steeds verder. Dat moet ook, want steeds meer hele grote klanten melden zich voor onze dienstverlening. Die stellen andere eisen aan een octrooibureau qua slagvaardigheid, certificering, veiligheid en dergelijke.”

Talenten uit andere deelgebieden

Daarnaast brengt de komst van het unitair octrooi in 2023 veel veranderingen met zich mee. “De grote wijziging is dat je octrooien in één keer in Europa in kunt gaan dienen. Het is voor onze opdrachtgevers van groot belang dat we er klaar voor zijn om ze daarin te kunnen adviseren en ondersteunen. Maar ook op andere gebieden gaan de ontwikkelingen snel. We anticiperen daarop door bijvoorbeeld talenten uit andere deelgebieden aan te trekken. Zo hebben we een hightech team opgezet dat zich onder andere richt op de IP-beschermingsmogelijkheden van software.”

Werkgever solliciteert nu bij kandidaat

Zo aantrekkelijk mogelijk zijn als werkgever is van belang om de beoogde groei gestalte te kunnen geven. “We hebben raspaarden in dienst die van vele markten thuis zijn. Ze zijn technisch én juridisch opgeleid, taalvaardig én meertalig en ze hebben affiniteit met het bedrijfsleven én met strategische marktposities. Dergelijke talenten zijn schaars. Dat dwingt ons om bij te sturen op Mens & Organisatie. We beseffen dat vandaag de dag de werkgever bij de kandidaat solliciteert. We zitten nu in een periode dat de millennials leidende posities gaan bekleden. Dan bewegen maatschappelijke ontwikkelingen vanzelf mee. Dus komt er automatisch meer nadruk op onderwerpen als ethische beleidsvoering, diversiteit en inclusie. Iedereen mag meedoen en heeft een stem, persoonlijke ontwikkeling is belangrijk, evenals de balans tussen werk en privé. Daar sta ik positief en vooruitstrevend in.”

EP&C en IPecunia zijn complementair

De groei van EP&C kreeg eerder dit jaar een impuls met de overname van octrooibureau IPecunia Patents in Sittard. “Ook dat is een reden voor het versterken van ons bestuur, want daar gaat veel tijd en aandacht naar uit. We zijn complementair aan elkaar en verkrijgen zo samen nog meer kennis op ons vakgebied, terwijl het ook een geografische uitbreiding is. IPecunia heeft als relatief klein bureau veel meer een startupcultuur. We richten ons op het waarderen van de kracht van die cultuur. EP&C heeft zo zijn eigen werk- en overlegpatronen en structuren, maar we staan open voor elkaar, zodat we er beiden beter van worden.”

Ruimte voor een andere kijk

Het nieuwe bestuur van EP&C heeft de werkzaamheden op hoofdlijnen verdeeld. Menno Ong is verantwoordelijk voor business development en ICT, terwijl Marlies Mulders HR, finance en operationele zaken onder haar hoede heeft. Dat het bestuur in één klap nog diverser is, zien beiden als een groot voordeel. “Dat ik als vrouw een stuk jonger ben dan de andere partners en bestuurders brengt een andere, diversere kijk met zich mee. Sinds mijn aanstelling drie jaar geleden krijg ik van meerdere vrouwen in de organisatie de feedback dat er echt iets is veranderd. Ze ervaren dat er meer ontwikkelmogelijkheden zijn en dat ze bij mij op een andere manier terecht kunnen dan bij andere collega’s. Daarmee komt er voor meerdere lagen in de organisatie ruimte voor andere waarden en een andere kijk op zaken.”

Mens- en resultaatgericht

Menno Ong sluit zich daar volledig bij aan: “Nu er zoveel strategische onderwerpen liggen is het verantwoord het bestuur uit te breiden en met Marlies is dat ook kwalitatief een hele goede uitbreiding. Ze is sociaal, zeer mensgericht en ze gelooft echt in de kracht van mensen die een organisatie maken. Ze wil ervoor zorgen dat iedereen optimaal kan functioneren. Daarnaast werkt ze zeer resultaatgericht, gestructureerd en georganiseerd. Haar idealisme op het gebied van diversiteit, inclusie, duurzaamheid en feminisme krijgt ook buiten haar werk gestalte, onder andere door haar bestuurlijke inzet voor diverse organisaties op die gebieden.”

Onderwerpen: ALGEMEEN, INNOVATIE