Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Perzonalized medicine vergt slimme octrooiaanvraag

Perzonalized_medicine_vergt_slimme_octrooiaanvraag.jpg

De technieken om DNA te bepalen en te analyseren worden steeds sneller en goedkoper. Dat maakt het gemakkelijker om nieuwe, geïndividualiseerde therapieën te ontwikkelen. Het octrooisysteem worstelt nog met die snelle opmars van personalized medicines.

Met name als het gaat om de behandeling van kanker komen er steeds meer behandelingen die patiënt-specifiek zijn op basis van DNA-gegevens, behandelgeschiedenis en lifestyle. Die nieuwe behandelingen ontstaan bijvoorbeeld doordat subgroepen van patiënten worden ontdekt die een specifieke mutatie in de tumor hebben waardoor bepaalde medicijnen juist wel of juist niet werken. De combinatie van type patiënt en type tumor geeft dan aan wat de meest geschikte behandeling is.

Verschil tussen leven en dood

Dat stelt uitvinders en hun octrooigemachtigden voor uitdagingen. Want als een subgroep eerder al werd behandeld met dat medicijn is het volgens de octrooiwet geen uitvinding, want het is niet nieuw. Dat is onrechtvaardig. Voordat de uitvinding werd gedaan, gaf het medicijn bijvoorbeeld 0% werking in 95% van de patiënten. Daarmee krijg je geen marktgoedkeuring en zal dus niemand profiteren van het medicijn. Maar na de uitvinding geeft het medicijn, geïndividualiseerd, 100% werking bij 5% van de patiënten. Voor die subgroep kan het medicijn het verschil maken tussen leven en dood. Zo’n bijdrage aan de geneeskunst moet worden beloond met een octrooi.

Selectiestap

Inmiddels stelt het Europees Octrooi Bureau dat de uitvinding met een selectie van de subgroep kan worden gedefinieerd. Zo’n selectiestap maakt de ‘oude’ uitvinding nieuw. Daarmee lijkt de kwestie elegant opgelost, maar dat is helaas toch niet het geval. Dat komt doordat de bescherming dan rust op de combinatie van de selectiestap en de behandeling. In de regel is er niet één partij die beide stappen uitvoert. Meestal wordt dit door twee aparte partijen gedaan, bijvoorbeeld een diagnostisch laboratorium en een farmaceutisch bedrijf. Daarmee is er niet één inbreukpleger aan te wijzen, want het laboratorium doet de selectiestap en het farmaceutisch bedrijf verkoopt het medicijn. Geen van hen maakt inbreuk, omdat ze beiden maar een gedeelte van de beschermde uitvinding uitvoeren.

Inbreukplegers aanpakken

Het is dus van belang om bij het opstellen van de octrooiaanvraag slim rekening te houden met de relevante partijen die betrokken zullen zijn bij de uitvoering van de behandeling. Alleen dan zijn de inbreukplegers goed aan te pakken.

Verder praten met Mark over octrooien en geneesmiddelen? Dat kan bijvoorbeeld via e-mail.

Onderwerpen: LIFE SCIENCES, OCTROOI, COLUMN