Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Platform wil veredelingsdiscussie vlottrekken

Platform_wil_veredelingsdiscussie_vlottrekken.jpg

Met de vorming van het International Licensing Platform (ILP) doorbreekt een groep van bedrijven uit Nederland, Frankrijk, Zwitserland en Japan wellicht de impasse over het al dan niet toestaan van octrooieren van planten door veredelingsbedrijven. Het platform kan ervoor zorgen dat klassieke veredelaars en biotechnologische bedrijven elkaar vinden in de drang en noodzaak tot innovatie.

Van oudsher teerde de veredelingssector op kwekersrecht. Dit biedt de mogelijkheid om met een door dit recht beschermde plant van een ander verder te veredelen. Enige voorwaarde is dat het resultaat voldoende afwijkt van de door kwekersrecht beschermde plant. Met het toenemende gebruik van technieken uit de moleculaire biologie kwamen ook octrooien binnen het bereik van deze sector. Want technische vindingen kunnen door octrooien worden beschermd. Met de introductie van de betere en snellere technieken van de moleculaire biologie werd veredelen technisch en dus octrooieerbaar. 

Heftig debat

Dat veroorzaakt al jaren een heftig debat tussen alle betrokkenen, zowel binnen de sector als in de samenleving. Bij veel consumenten leeft de angst dat bepaalde bedrijven een monopolie op groenten krijgen waardoor deze niet meer voor iedereen beschikbaar of betaalbaar zijn. Onlangs heeft het Europees Octrooibureau besloten dat het toegestaan is om gewassen te octrooieren. Deze uitspraak heeft de discussie weer aangewakkerd. Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. Het onlangs gelanceerde ILP kan bijdragen aan het doorbreken van die impasse.

Redelijke prijzen

Onder leiding van de Nederlandse veredelingssector hebben elf innovatieve groenteveredelingsbedrijven uit Nederland, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Japan het platform opgericht. Dit samenwerkingsverband biedt deelnemers de mogelijkheid om onderling licenties te verlenen tegen acceptabele tarieven. Leden mogen hun eigen octrooien inbrengen, maar zijn daar niet toe verplicht. Ook hoeven deelnemers aan het platform geen octrooien te bezitten. Het platform biedt een mechanisme om tot redelijke prijzen te komen, inclusief arbitrage indien nodig. Wellicht vinden de klassieke en de innovatieve veredelingsbedrijven elkaar op dit platform in hun drang en noodzaak tot innovatie.

Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp kunt u altijd contact opnemen met Robbert-Jan de Lang via robbertjan.delang@epc.nl.

Onderwerpen: LIFE SCIENCES, OCTROOI, COLUMN, INNOVATIE