Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Samenwerken is aangaan van vertrouwensrelatie

Samenwerken_is_aangaan_van_vertrouwensrelatie.jpg

Een prachtige wetenschappelijke uitvinding moet uiteindelijk op de markt komen om tot nut van de mensheid te kunnen zijn. Dat vergt samenwerking tussen private en publieke partijen, met alle risico’s van dien.

Doorgaans werken universiteiten en bedrijven samen om een goed idee te kunnen vermarkten. Dat zijn twee partijen met verschillende belangen en verschillende culturen, die elkaar niet altijd helemaal goed begrijpen. Sterker nog, de samenwerking kan al snel een bron van conflicten vormen. Zeker als de gezamenlijke onderneming niet meteen volgens plan verloopt. Of als slechts een van de twee partijen succes boekt.

Hartstochtelijke joint ventures

Ja maar, zal de oplettende lezer meteen denken, je moet toch alles samen goed vastleggen? Dat klopt, maar we zien desondanks net iets te vaak mooie plannen, goede ideeën en hartstochtelijke joint ventures binnen enkele jaren roemloos sneuvelen. Dat is enorm teleurstellend, want als de conflicten eenmaal zijn opgelaaid kennen we onder aan de streep alleen nog maar verliezers. Hoe mooi en zorgvuldig de contracten en afspraken ook waren opgesteld.

Goede onderlinge communicatie

Samenwerking is vertrouwen, los van succes, verdiensten of tegenspoed. Als in een vertrouwensrelatie andere emoties een rol gaan spelen, dan is het goede spoor verlaten. Om samen iets te willen ontwikkelen en op te bouwen, moet je niets onbespreekbaar laten. Vergelijk het maar met een huwelijk. Aan het octrooibureau en de octrooigemachtigde de schone taak om, nog voordat er ook maar een letter op papier staat, partijen te adviseren over het belang van goede onderlinge communicatie.

Onderwerpen: ALGEMEEN, SAMENWERKING