Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Selectie-uitvinding typisch voor octrooi in chemie

selectie-uitvinding-typisch voor octrooi in chemie.jpg

Om voor een octrooi in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw en inventief zijn. De selectie-uitvinding kan op het eerste gezicht niet zo nieuw en inventief lijken. Schijn bedriegt.

Nieuwheid

Voor de beoordeling van nieuwheid is het essentieel dat er niet eerder over een vinding is gepubliceerd. Als in een document echter sprake is van het gebruik van een metalen voorwerp, en je gebruikt specifiek koper, dan neemt die algemene beschrijving (metaal) de nieuwheid van de vinding niet weg.

Groepsaanduiding

Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de omschrijving ‘zuren’ in een publicatie over een chemische reactie. Gebruik je voor jouw vinding specifiek azijnzuur, dan is die vinding wel degelijk nieuw. Dit omdat je een specifieke stof selecteert uit een algemene groepsaanduiding.

Voor het criterium inventiviteit moet het toepassen van azijnzuur wel een voordeel bieden dat niet direct voor de hand ligt. Anders is het gebruik van azijnzuur alsnog niet octrooieerbaar.

Selectie uit twee lijsten

Van een selectie-uitvinding wordt met name gesproken als de keuzes die je hebt gemaakt al met naam en toenaam beschreven staan. Bijvoorbeeld als twee beginstoffen reageren tot een eindproduct. Stel dat voor de reactie alcohol als oplosmiddel wordt gebruikt, met keukenzout als hulpstof. Dit terwijl een oudere publicatie een hele lijst oplosmiddelen en een hele lijst hulpstoffen opsomt. Inclusief alcohol in de ene en keukenzout in de andere lijst. De hele uitvinding staat dan al bijna letterlijk omschreven. Toch is je vinding ook in dit geval nieuw. Je hebt namelijk een keuze gemaakt uit twee lijsten. Om ook inventief te zijn moet de selectie wel een onverwacht voordeel hebben.

Onvoorspelbaar

Selectie-uitvindingen zijn in elke sector mogelijk. Toch komen ze vooral voor in de chemie en Life Sciences. Dit komt door het onvoorspelbare karakter van chemische processen. In het bovenstaande voorbeeld is het niet ondenkbaar dat door je keuze voor alcohol en keukenzout de opbrengst van het eindproduct onverwacht verdubbelt. Je keuze ligt dan niet voor de hand en verdient een patent.

Tastbare werktuigbouwkunde

Een vergelijkbare beoordeling van keuzes in bijvoorbeeld de zeer tastbare werktuigbouwkunde leidt veel minder vaak tot een octrooi. Stel dat je het gebruik van metalen verbindingen in een publicatie aantreft en je gebruikt voor jouw vinding specifiek een aluminium popnagel. Het ligt voor de hand dat jouw verbinding snel gemaakt wordt en een licht product oplevert. Om voor een patent in aanmerking te komen zal je dus iets meer uit de kast moeten halen.

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, COLUMN, CHEMIE, PATENT