Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Te rigide doctrine vernietigt octrooien

Te_rigide_doctrine_vernietigt_octrooien.jpg

Zowel in de VS als in Europa helpen hoger-beroepsinstanties steeds vaker nuttige, legitieme octrooien om zeep. Ze stellen zich veel te rigide op door uitsluitend oog voor de letter en niet voor de geest van een octrooi te hebben.

Deze tendens leidt er in de VS toe dat de Amerikaanse Board of Appeal inmiddels de bijnaam death squad oftewel doodseskader heeft gekregen. Dit nadat deze Board tal van octrooien in hoger-beroepszaken ongeldig verklaarde om flauwe administratieve redenen. Hetzelfde is in Europa gaande, waar de Board of Appeal van het Europees Octrooibureau (EPO) inmiddels een lange reeks van omstreden uitspraken heeft gedaan die de octrooien van echte innovators vernietigen.

Wasmiddelenoorlog

Een recent voorbeeld dat de wenkbrauwen weer eens deed fronsen, was een laatste slag in de wasmiddelenoorlog tussen Unilever en Procter & Gamble. Eind 2013 was de Haagse rechter het met Unilever eens dat P&G met Ariel Pods inbreuk maakte op het octrooi van Unilever. De capsules met vloeibaar wasmiddel leken te veel op de pods uit het octrooi en de Ariel Pods moesten van de markt af. De Haagse rechter achtte het octrooi bovendien geldig. Tot zover ging alles goed.

Unilever-octrooi van tafel

In een oppositieprocedure veegde het EPO het Unilever-octrooi echter alsnog van tafel. Het EPO meende dat in het octrooi van Unilever weliswaar aangegeven wordt dat een pod met een vierkante bodem en daarop een koepelvorm ook een voordelige variant is, maar dat dit niet duidelijk genoeg was aangegeven. Met name enkele opmerkingen in het octrooi dat de wasmiddel-pod met ronde basis eigenlijk beter is dan die met vierkante basis doen Unilever de das om.

Veel kritiek

Deze omstreden EPO-uitspraak is er een in een lange reeks van uitspraken waar te strikt naar de letter in plaats van naar de geest van een octrooi wordt gekeken. Er is zowel binnen Europa als buiten Europa veel kritiek op deze praktijk, die ertoe leidt dat goede en belangrijke uitvindingen niet beschermd kunnen worden. De kritiek is het EPO niet ontgaan. Reden waarom er inmiddels intern discussie gaande is over de vraag of het EPO inderdaad te recht in de leer is. Dit heeft al geleid tot een aanpassing in de Guidelines per 1 november 2014. Of dit genoeg is zal moeten worden afgewacht.

Onderwerpen: OCTROOI, COLUMN