Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Unitair octrooi en UPC worden medio 2022 verwacht

Unitair octrooi en UPC worden medio 2022 verwacht

Op 18 augustus heeft het preparatory committee, het comité dat het unitair octrooi en het UPC coördineert een persbericht uitgebracht dat het nieuwe systeem naar verwachting medio 2022 in werking zal treden. Ook een aantal tussenliggende stappen wordt in de tijdlijn aangegeven. Dit is belangrijk nieuws voor iedereen die te maken heeft met octrooien, ook wel patenten.

Hoe zat het ook alweer? Het huidige systeem, waarbij een verleend Europees octrooi uiteenvalt in een bundel nationale octrooien, is duur en ingewikkeld. Het unitair octrooi en de nieuwe rechtbank, het UPC, vormen in dit opzicht een flinke stap vooruit. Het verkrijgen, instandhouden en handhaven van een Europees octrooi met een behoorlijke geografische dekking wordt eenvoudiger en goedkoper. Dit geldt ook voor zaken als overdracht, licentiëring, verpanding en naamswijziging.

Er wordt al ruim 40 jaar gewerkt aan dit nieuwe systeem, maar door politieke en juridische moeilijkheden is het er tot nu toe niet van gekomen. Dit keer zijn de voortekenen echter gunstiger. Het tijdpad dat door de preparatory committee is gepubliceerd is waarschijnlijk afgestemd met de diverse partijen die hierbij betrokken zijn: het Europees octrooibureau (EPO), de Europese commissie en de relevante ambtenaren in Brussel, de diverse landen die het UPC verdrag nog moeten ratificeren en de professionals die onder de hoede van de preparatory committee bezig zijn met de praktische voorbereidingen van de nieuwe rechtbank: de gebouwen, het ICT-systeem en natuurlijk de benoemingen van de rechters en ander personeel.

Dit betekent dat er geen grote juridische en politieke obstakels meer worden gezien door de relevante partijen. Er moeten nog een aantal praktische oplossingen gevonden worden voor uitdagingen die samenhangen met de Brexit, zoals de locatie van een van de drie afdelingen van de centrale rechtbanken die volgens het UPC-verdrag in Londen gevestigd zou worden.

De publicatie van het tijdpad volgt op de afwijzing van twee klachten die bij het Duitse grondwettelijke hof waren ingediend. De afwijzing van de klachten heeft het project in een stroomversnelling gebracht.

Heeft uw bedrijf een octrooiportefeuille? Dan wordt het tijd om na te gaan denken wat het unitair octrooi en UPC voor uw bedrijf betekent. Heeft uw bedrijf geen octrooiportefeuille maar uw concurrenten wel? Ook dan adviseren wij om te onderzoeken of uw bedrijf mogelijk extra risico’s loopt. Innoveert u maar heeft u nog geen octrooien? De verwachting is dat het nieuwe systeem octrooihouders een sterkere positie zal geven. Met andere woorden, als er ooit een goed moment was om uw intellectueel eigendom te octrooieren dan is dit het moment.

EP&C zal in de komende maanden uitgebreid aandacht besteden aan het unitair octrooi en het UPC. Houdt onze kanalen daarom in de gaten. Uiteraard kunt u voor de laatste stand van zaken altijd terecht op onze Kennispagina Unitair Octrooi.

Tot slot: is het nu echt helemaal zeker dat het Unitair Octrooi er komt? Nee, we houden nog een kleine slag om de arm. Het blijft een complex project dat moeilijk te overzien is. Maar het optimisme groeit.

 

Onderwerpen: Unitair octrooi, OCTROOI, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM, WET- EN REGELGEVING