Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Unitair octrooi neemt laatste juridische hobbel


Unitair_octrooi_neemt_laatste_juridische_hobbel.jpgMet het verwerpen van de bezwaren van EU-lidstaat Spanje neemt het Hof van Justitie van de Europese Unie de laatste hobbel weg voor invoering van het unitair octrooi. 

Het Hof heeft alle bezwaren van Spanje tegen het unitair octrooi van tafel geveegd. Spanje vond onder andere dat dit nieuwe octrooi discriminerend is, omdat het slechts drie officiële talen heeft, Engels, Duits en Frans. Het Hof vindt het belangrijk dat het unitair octrooi betaalbaar moet blijven, met slechts een beperkt aantal officiële talen.

Hogere beginselen

Een ander bezwaar van Spanje was dat er geen beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke rechter is tegen beslissingen van het Europees Octrooibureau. Het EPO zou boven de wet staan en daarom ongeschikt zijn om EU-taken en bevoegdheden op zich te nemen. Het Hof ziet geen probleem omdat er geen nieuwe EU-taken bij het EPO worden neergelegd. Het gaat evenmin mee in de mening van Spanje dat het unitair octrooi in strijd is met hogere beginselen van het Europees recht, omdat de verordening een lege huls zou zijn en de relevante bepalingen in het UPC-verdrag staan.

Vele voordelen

Volgens Walter Hart Nederlands en Europees octrooigemachtigde van EP&C, laat de uitspraak van het Hof van Justitie zich lezen als een innige wens om het unitair octrooi nu daadwerkelijk van de grond te krijgen. “Je ziet duidelijk dat het Hof van mening is dat de bezwaren van een land niet op mogen wegen tegen de vele voordelen die het unitair octrooi gaat opleveren. Met deze uitspraak is nu de weg juridisch vrij om dit nieuwe octrooi definitief in te voeren. We mogen spreken van een historische mijlpaal op het gebied van bescherming van Intellectueel Eigendom”, aldus Hart.

Nieuw rechtbanksysteem

Het unitair octrooi wordt naast het Nederlands en het Europees octrooi een derde mogelijkheid om een technische vinding te beschermen. Het beschermt uitvindingen gemakkelijker en goedkoper in één klap in bijna heel Europa. De definitieve ingangsdatum is afhankelijk van het ratificatieproces van individuele landen en van de vorderingen bij het opzetten van het nieuwe bijbehorende rechtbanksysteem.

Unitair octrooi en UPC

EP&C heeft een handig document opgesteld dat helpt bij het anticiperen op de komst van dit alternatieve octrooi. De White Paper is digitaal beschikbaar in het Nederland en in het Engels. 

Deze whitepaper bundelt alle belangrijke informatie over het unitair octrooi
 

 

Onderwerpen: Unitair octrooi