Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Wat betekent Brexit voor uw octrooien?

Wat betekent Brexit voor uw octrooien?De naderende Brexit roept bij sommige van onze cliënten vragen op. Want heeft het mogelijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU gevolgen voor hun octrooibescherming aan de andere kant van het Kanaal? Het korte, meest duidelijke antwoord luidt: nee.

European Patent Office

Het Europese octrooisysteem staat los van de Europese Unie. Het gaat uit van een internationaal verdrag dat, buiten de EU om, tussen de deelnemende landen is gesloten. Ook landen als IJsland, Turkije en Noorwegen maken deel uit van dit systeem. Het is daarom niet relevant of een land wel of niet lid is van de EU. Een Europese octrooiaanvraag wordt getoetst door het Europees Octrooi Bureau (in goed Engels: EPO). Als uw aanvraag hier wordt goedgekeurd en verleend, valt het verleende octrooi vervolgens uiteen in een bundel nationale octrooien. Zo ook voor Groot-Brittannië. Als de Brexit doorgaat, blijft het Britse deel van uw Europese octrooi gewoon bestaan.

Modelbescherming

Heeft u modelbescherming en is deze voornamelijk vastgelegd in Europese modeldepots? Dan is het zaak om goed in de gaten te houden hoe de Brexit-deal zich ontwikkelt. Wij gaan ervan uit dat lopende EU-modelrechten voor het Britse grondgebied zullen worden omgezet naar een nationaal Brits modelrecht, maar dit is nog niet met zekerheid te zeggen.

Unitair Octrooi

Een ander dossier is dat van het Unitair Octrooi. Dit nog te ontwikkelen octrooi moet het eenvoudiger en goedkoper maken om octrooibescherming te krijgen in een specifiek aantal Europese landen. Als de Brexit doorgaat, mag verwacht worden dat dit project vele jaren vertraging zal oplopen. Mocht de Brexit onverhoopt niet doorgaan, dan gloort ook weer enige hoop voor het Unitair Octrooi en de bijbehorende nieuwe rechtbank, het UPC.

Korte samenvatting

Alle internationale samenwerking is moeilijk, maar over uw octrooien en octrooiaanvragen hoeft u zich dus geen zorgen te maken. Houd wel onze kanalen goed in de gaten voor nieuws over EU-modelrechten na de Brexit. Wij hopen daarover meer te kunnen berichten, als eindelijk duidelijk is welke keuzes er in Londen worden gemaakt.

Onderwerpen: OCTROOI, ALGEMEEN, EUROPESE UNIE, WET- EN REGELGEVING