Intellectueel Eigendom in Life Sciences & Food

EP&C beheert voor een groot aantal opdrachtgevers in life sciences & food het gehele portfolio, van het proces van ontdekking van de vinding tot aan verlening van IE-rechten. De keuze voor EP&C wordt gemaakt, zo blijkt, op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid. Samenwerken met organisaties in life sciences & food is veelal een mix van gedegen processen en directe ad hoc-actie omdat snelheid dan vereist is. We zijn in staat om in beide trajecten hoogwaardige kwaliteit te leveren. Onze specialisten zijn wetenschappelijk opgeleid en hebben een gedegen trackrecord, zowel in hun wetenschappelijke specialisatie als in het beschermen van Intellectueel Eigendom.

Kennisinstituten en start-ups
Life sciences & food is een breed specialisme van EP&C, waaronder we onder meer biotechnologische, farmaceutische, moleculair-biologische en voedingsmiddelentechnologische ondernemingen en instellingen scharen. De gemeenschappelijke kenmerken zijn altijd de enorme kennisintensiviteit, de grote mate van specialisatie en veelal de wetenschappelijke verbondenheid of achtergrond. We werken met plezier voor zowel de grote wetenschappelijke kennisinstituten als voor start-ups.

Bescherming is van levensbelang
EP&C heeft veel ervaring in de life sciences & food -industrie en kent de algemene en specifieke uitdagingen. In food is Intellectueel Eigendom vaak moeilijk te beschermen, juist omdat er al veel is vastgelegd. Het foodproductieproces biedt meer kansen voor een succesvol octrooi. Voor instellingen en ondernemingen in life sciences is goed beschermd Intellectueel Eigendom vaak van levensbelang voor overleven. In veel gevallen is het idee of de vinding een van de aanleidingen voor oprichting.

rene raggers
Contactpersoon Life Sciences & Food
René Raggers

René studeerde moleculaire biologie en bedrijfskunde en was onder meer in de levensmiddelenbranche verantwoordelijk voor innovatie en productontwikkeling. Hij is diplomatiek, vasthoudend, vrolijk en snel.

“Het intellectuele eigendomsrecht krijg je niet, dat moet je verdienen”

Direct contact: +31 30 273 75 10

Maak kennis met onze overige specialisten in Life Science & Food:

Danielle Champagne
Mark Jolink
Robbert-Jan de Lang
Danielle Champagne

Bent u op zoek naar een expert met een andere specialisatie? Kijk dan op onze paginaMensen en maak uw keuze.