Intellectueel Eigendom in Medical Devices

EP&C adviseert veel producenten en uitvinders van medische apparatuur en medische verbruiksgoederen over de juiste beschermingsvormen van idee, ontwerp en model. Bovendien kan EP&C opdrachtgevers ondersteunen bij contractinhoudelijke onderwerpen met leveranciers en distributeurs. Onze specialisten regelen vervolgens ook het vastleggen van het intellectueel eigendom: naam, logo, model, uiterlijk en techniek.

Expertise in de wereldmarkt
Octrooibureau EP&C levert gespecialiseerde diensten voor bedrijven die medische apparatuur ontwerpen, produceren en leveren. Het gaat daarbij om een heel breed palet aan apparaten en producten zoals implantaten, kunstheupen, stents, pacemakers, MRI-scanners, (infuus)pompen, anti-snurkapparaten, oogmeetapparatuur, verstelbare bedden en rollators. Gemeenschappelijk kenmerk is de medische en soms paramedische invalshoek. De VS domineert de wereldmarkt voor medical devices, daarna volgt Europa.

Verschillende beschermingsaspecten
Medical devices hebben vaak meer beschermenswaardige aspecten. Soms gaat het om een apparaat dat dankzij een unieke vinding behandeling van een aandoening effectiever, beter of mogelijk maakt. Het kan ook gaan om een verbetering van een bestaande vinding, om een nieuw ontwerp of een nieuwe naam. Soms gaat het om alle aspecten bij elkaar. Het goed beschermen van een vinding in de juiste markten en landen kan cruciaal zijn voor het succes of zelfs het voortbestaan van de ontwikkelaar. Beschermen alleen is niet voldoende. Er moet een goede octrooistrategie gehanteerd worden, waarmee ook concurrenten constant en nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Martijn Vermeulen
Contactpersoon Medical Devices
Martijn Vermeulen

Martijn werkte na zijn studie werktuigbouwkunde bij een ingenieursbureau en deed vervolgens veel ervaring op in medische technologie. Hij werkt als octrooigemachtigde analytisch, meedenkend, nauwkeurig en doelgericht.

”Voordat een idee vorm krijgt, bedenk ik al hoe we er het maximale uit kunnen halen”

Maak kennis met onze overige specialisten in Medical Devices:

Jordi Kox

Bent u op zoek naar een expert met een andere specialisatie? Kijk dan op onze paginaMensen en maak uw keuze.