Intellectueel Eigendom in verpakkingen

Verpakkingen kennen verschillende IE-invalshoeken en dat maakt deze branche interessant en uitdagend. EP&C houdt zich niet alleen bezig met de bescherming van het idee, maar behoudt ook op procesniveau het overzicht om tot een optimaal octrooi te komen. We richten ons op zowel verpakkingen van kunststoffen als verpakkingen van natuurlijke producten. Regelmatig organiseren we kennisinhoudelijke bijeenkomsten en workshops over Intellectueel Eigendom en verpakkingen.

Innovatieve sector
De verpakkingsindustrie, zowel verpakkingsproducten als verpakkingsmachines, is in Nederland een zeer innovatieve sector. De branche staat onder andere voor de maatschappelijke uitdaging om schoner te produceren. Daarnaast wordt er geïnnoveerd op algemene aspecten als bruikbaarheid, kosten en design. Daarmee ontwikkelt de verpakkingsindustrie zich tot een kennisintensieve branche met tal van uitvindingen die adequate bescherming vereisen. Onze specialisten ondersteunen daarbij met expertise en slagvaardigheid.

Snelle ontwikkelingen, strengere wetten
Een bijzondere tak binnen de sector is de voedingsverpakkingsindustrie. Afnemers verwachten hogere voedingskwaliteit tegen lagere kosten en minder afval. Onze specialisten volgen deze ontwikkelingen nauwgezet terwijl ze op de hoogte blijven van de steeds strengere wet- en regelgeving.

Bescherming van de verpakking
De verpakking is vaak de gezichtsbepaler van een product. Aan een verpakking kunnen verschillende beschermbare aspecten zitten zoals de driedimensionale vorm van de verpakking of de technische innovaties aan de verpakking. De techniek wordt middels een octrooi beschermd, terwijl de vormgeving van een verpakking (de combinatie van vorm, kleuren, afbeeldingen en concept) vaak door een modellenregistratie beschermd kan worden. 

Walter Hart
Contactpersoon Verpakkingen
Walter Hart

Walter studeerde civiele techniek en werkte in die sector en in de ICT voordat hij octrooigemachtigde bij EP&C werd. Hij is analytisch, ondernemend, vindingrijk en gedreven en publiceert in de vakpers over verpakkingen en IE

“Als gemachtigde moet je zowel een scherp jurist als een uitstekend techneut zijn”

Direct contact: +31 20 305 28 88

Maak kennis met onze overige specialisten in Verpakkingen:

Wendy van Zoelen

Bent u op zoek naar een expert met een andere specialisatie? Kijk dan op onze paginaMensen en maak uw keuze.