Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN
Anne de Blecourt-2

Anne de Blécourt, M.Sc.

Nederlands Octrooigemachtigde

Anne de Blecourt-2

Jordy van der Horst, M.Sc.

Octrooigemachtigde in opleiding

Jordi Kox

Jordi Kox, M.Sc., LL.M.

Associate Partner,
Nederlands & Europees Octrooigemachtigde, 
Europees Merken- en Modellengemachtigde

Matthijs van der Linden B

Matthijs van der Linden, M.Sc.

Nederlands & Europees Octrooigemachtigde

Hans Mertens

Hans Mertens, M.Sc.

Of Counsel, Nederlands & Europees Octrooigemachtigde