Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN
Jordi Kox

Jordi Kox, M.Sc., LL.M.

Associate Partner, Nederlands & Europees Octrooigemachtigde, Europees Merken- en Modellengemachtigde

Martijn Vermeulen

Martijn Vermeulen, M.Sc.

Managing Partner, Nederlands & Europees Octrooigemachtigde

Menno Hollander

Menno Hollander, M.Sc.

Nederlands & Europees Octrooigemachtigde