Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN
Hendrik Jan Brookhuis

Hendrik Jan Brookhuis, M.Sc.

Managing Partner, Nederlands & Europees Octrooigemachtigde

Menno Hollander

Menno Hollander, M.Sc.

Nederlands & Europees Octrooigemachtigde

Thomas Remmerswaal

Thomas Remmerswaal, M.Sc.

Octrooigemachtigde in opleiding

Walter Hart

Walter Hart, M.Sc.

Associate Partner, Nederlands & Europees Octrooigemachtigde

Wendy van Zoelen

Wendy van Zoelen, Ph.D.

Nederlands & Europees octrooigemachtigde