Hoe werkt het: een octrooi of patent aanvragen

Wanneer u een bijzonder idee heeft voor een product of een innovatie, wilt u natuurlijk niet dat anderen ermee aan de haal gaan. Daarom is het belangrijk om uw Intellectuele Eigendomsrechten goed te beschermen. EP&C helpt u graag bij het vinden van de optimale beschermingsmogelijkheid en het opstellen van een strategie. It’s our business to put your business first.

Idee

Het begint natuurlijk allemaal met een idee. Er zijn verschillende mogelijkheden om een idee of uitvinding juridisch te beschermen. Het is afhankelijk van het product en de toepassing wat de ideale beschermingsvorm is. Ook combinaties van verschillende methoden kunnen mogelijk zijn. Globaal gaat het om:

  • een octrooi, ook wel patent genoemd, voor technisch nieuwe producten of processen;
  • modelrechten, vormmerken of auteursrecht voor de nieuwe uiterlijke vormgeving van producten;
  • een merk voor bedrijfslogo’s, bedrijfsnamen of productnamen;
  • auteursrecht voor onder andere foto’s, architectuur, teksten, muziek en films;
  • geheimhouding van onder andere recepten, fabricagetechnieken of stofsamenstellingen.

Marktverkenning

Doe gedegen marktonderzoek om te ontdekken of er een markt is voor uw idee of vinding. Zoek informatie op internet, bezoek beurzen of neem een kijkje bij uw collega’s. Ook kunt u met gebruikers of verkopers van soortgelijke producten spreken. Verplaats u zoveel mogelijk in de gebruiker. Wees reëel. Is er geen markt voor uw vinding? Bedenk dan of u het traject moet doorzetten.

Octrooien

Als het gaat om een technisch product of proces dan is een octrooi doorgaans de beste beschermingsvorm. Wilt u een patent aanvragen op uw idee, dan zult u er eerst achter moeten komen of uw idee niet al eerder is beschermd. Daartoe kunt u op de website van het NL Octrooicentrum zoeken in diverse octrooidatabanken. Hierin zijn zo’n 65 miljoen publicaties opgeslagen. Als uw idee al bestaat, kunt u het niet meer beschermen met een octrooi. Ook loopt u het risico inbreuk te maken op een octrooi van iemand anders. Het is dus van belang om na te gaan of uw idee uniek is.

Prototype

Is uw idee uniek en is er een markt voor? En wilt u een octrooi aanvragen? Maak dan een prototype van het product. Let op: wilt u het prototype aan anderen laten zien, doe dit dan alleen onder strikte geheimhouding. Laat de ander een geheimhoudingsverklaring tekenen. Of laat het prototype pas zien nadat u een patent hebt aangevraagd. Als u een prototype hebt gemaakt, komt u mogelijk zaken tegen die u in het ontwerp wilt veranderen. Deze aanpassingen kunt u niet zomaar wijzigen in uw eerder ingediende octrooiaanvraag. Denk daarom goed na over het moment waarop u een octrooiaanvraag indient. U kunt meerdere octrooiaanvragen na elkaar indienen, maar u kunt er ook één indienen aan het eind van het ontwikkelingstraject.

Octrooiaanvraag

Een van de voordelen van een octrooi is dat u concurrenten kunt verbieden eenzelfde product op de markt te brengen. Ook kunt u extra geld verdienen door een licentie te verlenen of op den duur uw octrooi te verkopen. Het nadeel is dat een octrooiaanvraag geld kost. Raadpleeg de octrooikostencalculator van het NL Octrooicentrum voor een indicatie van de kosten. Bedenk daarna goed of de kosten van uw aanvraag opwegen tegen de baten.

Patent aanvragen

Een octrooiaanvraag wordt ingediend bij het NL Octrooicentrum. Voor een octrooiaanvraag in het buitenland kunt u terecht bij het Europees Octrooibureau (EOB), de World Intellectual Property Organization (WIPO) of een nationaal octrooibureau in het land waar u ook octrooi wilt aanvragen.

Het opstellen van een goede octrooiaanvraag is vakwerk. De experts van EP&C helpen u graag bij uw aanvraag. Zij zoeken altijd naar wat uw vinding nóg specialer maakt. Onze octrooigemachtigden zijn hoogopgeleide technici met een juridische achtergrond. Samen met u zorgen ze voor een goede octrooiaanvraag. Daarvoor is het belangrijk dat uw uitvinding zo gedetailleerd mogelijk omschreven is en dat uw claim – de definitie van uw uitvinding en het belangrijkste deel van een octrooi – zorgvuldig wordt geformuleerd in de octrooiaanvraag.

Vervolgstappen

Als er eenmaal een octrooiaanvraag is ingediend, dan kunt er na een jaar voor kiezen om ook een PCT-aanvraag in te dienen, waarmee u de mogelijkheid houdt om uw vinding wereldwijd te beschermen. Weer anderhalf jaar later, dat is twee en een half jaar na indiening van de eerste octrooiaanvraag, besluit u definitief in welke landen u octrooibescherming wilt voor de uitvinding.

Een octrooi is maximaal twintig jaar geldig, of korter als u eerder stopt met het betalen van instandhoudingstaksen. Bij alle stappen in dit proces kunnen de experts van EP&C u adviseren, zodat u altijd de juiste keuze maakt.

Overige beschermingsmogelijkheden

Voor technische producten is bescherming met een octrooi de aangewezen optie. Naast het octrooirecht zoals hierboven genoemd zijn er nog diverse andere beschermingsmogelijkheden. Zo beschermt het modellenrecht het uiterlijk van gebruiksvoorwerpen. Het merkenrecht beschermt woord- en beeldmerken. Het auteursrecht zorgt voor bescherming van werken van letterkunde, kunst en wetenschap, maar ook bijzonder vormgegeven producten kunnen onder het auteursrecht vallen. Verder kennen we het kwekersrecht voor gewassen. Topografieën van halfgeleiderproducten kunnen microprocessors beschermen.

Het kan raadzaam zijn om een idee of product te beschermen met een combinatie van mogelijke rechten. De experts van EP&C ondersteunen u graag met een effectieve strategie.

Meer informatie

Brochure ‘Beschermingsvormen voor innovaties’ van EP&C
Brochure ‘Van idee naar octrooi in 7 stappen’ van EP&C
Brochure ‘Eerste Hulp Bij Uitvindingen’ van Agentschap NL

Websites octrooicentra:
Octrooicentrum Nederland 
Europees Octrooibureau (EOB)
World Intellectual Property Organization (WIPO)