Van uitvinding tot octrooi

Intellectueel Eigendom is teamwork
EP&C stelt zich actief en betrokken op in het totale proces van het beschermen van uw Intellectueel Eigendom. Al voor de ontwikkelingsfase van het idee of model zijn wij uw gesprekspartner, adviseur en regelaar. Wij werken open en degelijk. En als het moet, kunnen we snel leveren.

Van uitvinding tot octrooibeheer
Wij beheren het totale traject van innovatie tot en met octrooiverlening en het onderhoud daarvan. Wij zijn gewend om te gaan met complexe en technische materie in competitieve markten. Voor veel opdrachtgevers is EP&C de exclusieve partner in intellectueel eigendom. Die sterke positie danken we aan de kwaliteit van onze diensten, onze proactieve opstelling en de prettige samenwerking. En aan een sterke dosis realiteitszin. We meten ons succes niet af aan het aantal verleende octrooien. Soms is een octrooi namelijk niet de beste oplossing voor uw idee of vinding.

Samenwerken aan hoogwaardige octrooiaanvragen
Het traject van ontwikkeling, aanvraag, verlening en beheer is in onze ogen nadrukkelijk een samenwerkingsproject. Samen met u werken we efficiënt, doelgericht en in nauw persoonlijk contact naar een kwalitatief hoogwaardige aanvraag. U weet exact waar u op kunt rekenen bij onze specialisten, wij weten wat wij van u kunnen vragen. Wij adviseren u ook graag hoe u het Intellectueel Eigendom in uw organisatie kunt integreren en borgen.