De diensten van EP&C

Uw partner in innovatie
EP&C is er voor u. Onze dienstverlening omvat alles wat met uitvindingen en ontwerpen te maken heeft. Wij zijn daarmee uw partner in innovatie.

Bescherming van uw Intellectueel Eigendom
Uw onderneming heeft een uitvinding gedaan of een model ontworpen. U wilt dit Intellectueel Eigendom uiteraard beschermen, zodat u alle rechten op uw vinding heeft. Wij realiseren dit graag voor u. Zodat anderen uw werk niet kunnen gebruiken zonder uw toestemming.

Dat doen we het liefst zo vroeg mogelijk in het ontwikkel- of ontwerpproces. Want dat vergroot de mogelijkheden voor bescherming die zo breed en effectief mogelijk is. Dit kan ook betekenen dat we u adviseren om de bescherming anders aan te pakken dan u in eerste instantie dacht.

Omgaan met inbreuk op uw Intellectueel Eigendom
Uw onderneming heeft het alleenrecht op een werk. Maar wat doet u als u ontdekt dat uw vinding toch zonder uw toestemming wordt gebruikt? Ook dan helpen wij u. Wij zorgen ervoor dat uw rechten altijd overeind blijven. Wij helpen u bij het opstellen en uitvoeren van de juiste strategie daarvoor. Want er zijn veel manieren om met een inbreuk op uw eigendomsrecht om te gaan.

Intellectuele Eigendomsrechten van anderen
Uw onderneming heeft een nieuwe vinding ontwikkeld waarin misschien elementen zijn verwerkt die al beschermd zijn. Of u bent beschuldigd van inbreuk op iemands Intellectuele Eigendom. U heeft in al deze gevallen te maken met andermans IE-rechten.

Wij onderzoeken voor u of uw product vrij van Intellectuele Eigendomsrechten is. We kunnen ook bekijken of het zinvol is de geldigheid van bestaande rechten aan te vallen. Of we zoeken samen met u naar een andere uitvoering die wél vrij te produceren is. Wij doen wat het beste is voor u en uw vinding.