Do's & Dont's bij het aanvragen van een octrooi

  Check bestaande ontwikkelingen voordat u start.
Brengt u een nieuw product op de markt? Start u een onderneming? Check voordat u start met huisstijl en website of de naam al is gedeponeerd.
Cartoon07 Maak afspraken over Intellectuele Eigendomsrechten
Maak in geval van een samenwerking met derden ALTIJD duidelijke en schriftelijke afspraken over Intellectuele Eigendomsrechten. U zult niet de eerste zijn bij wie een freelancer of ontwerpbureau er vandoor gaat met uw uitvinding!
Cartoon06 Breng de IE-portefeuille van de concurrent in kaart
Breng de IE-portefeuille van de concurrent in kaart en monitor deze met regelmaat. Het levert bruikbare informatie op.
Cartoon05 Beticht niet zomaar iemand van inbreuk
Beticht niet zomaar iemand van het plegen van inbreuk. Blijkt dit achteraf namelijk niet het geval, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen.
  Schrijf een octrooiaanvraag niet zelf
Een octrooiaanvraag is een juridisch document en het opstellen is vak- en maatwerk. Eén verkeerde omschrijving kan een octrooi waardeloos maken. Schrijf een octrooiaanvraag dus niet zelf.
Cartoon03 Neem contact op met een octrooigemachtigde
Neem contact op met een octrooigemachtigde, zodra uw uitvinding concreet wordt. Die helpt u met het richting geven van uw idee om zodoende maximale ondernemersruimte te creëren.
Cartoon02 Verricht in een vroeg stadium onderzoek Verricht in een vroeg stadium onderzoek in octrooiliteratuur om:
  • erachter te komen of uw idee octrooieerbaar is;
  • inzicht te krijgen in de markt;
  • te voorkomen dat u inbreuk maakt op een bestaand octrooi.
Cartoon01 Houd uw idee geheim tot de indiening
Houd uw idee geheim tot het moment dat het is ingediend. Doet u dit niet, dan is het aanvragen van een octrooi veelal niet meer mogelijk. Dus:
  • niet testen in het openbaar;
  • niet presenteren op een seminar of op een beurs;
  • niet vertellen op een verjaardag!