Concurrent in de gaten houden? Lees de brochure octrooibewaking

Cover_Octrooibewaking

Wanneer is deze brochure relevant voor u?

U bent actief in een branche waarin innovatie en octrooien een belangrijke rol spelen. Het in de gaten houden van uw concurrenten en eventuele nieuwe spelers is dan van groot belang. Met het instellen van een octrooibewaking kunt u in de gaten houden welke octrooien er aan gevraagd worden en eventueel hier tegen optreden.

Met deze brochure kunt u:

  • Uitvinden hoe en wanneer een bewaking zinvol is
  • Bepalen of u deze nuttige octrooistrategie en managementinformatie óók niet wilt missen.