Intellectueel Eigendom in al zijn vormen

Intellectueel Eigendom in al zijn vormen

Intellectueel eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte nieuwe ideeën en creatieve concepten beschermen. Zo kunt u voorkomen dat iemand anders uw idee of product zomaar kopieert. Maar wanneer kunt u uw idee beschermen, met welk recht doet u dat en hoe vraagt u zo’n recht aan? Belangrijke informatie voor creatieve denkers, ondernemers en innovators.

Tijdens het webinar behandelt Thomas  Remmerswaal onder andere:

  • Welke vormen van IE er zijn
  • Hoe u deze rechten verkrijgt
  • Wanneer en bij wie u ze aan kunt vragen
  • Welke bescherming ze bieden en hoelang deze van kracht zijn

Daarnaast besteedt Thomas extra aandacht aan de voorwaarden en procedure rond het octrooi- en modelrecht.

Na dit webinar kunt u ook de opvolger bekijken. Het herkennen van octrooieerbare uitvindingen. U kunt het hier terugkijken.