Workshop Wegwijs in Octrooiland

Laat u (niet) verrassen door Intellectueel Eigendom (IE)

Thomas inclusief logo


Concurrentievoordeel kan het verschil maken tussen falen en succes. Intellectuele Eigendomsrechten zoals patenten en modellen, spelen daarbij een cruciale rol. Enerzijds kan adequate bescherming van uw innovaties ervoor zorgen dat u de concurrent een stap voor blijft. Anderzijds kunnen de IE-rechten van uw concurrent uw plannen dwarsbomen.  

Kortom: ondernemen doet u niet in een vacuüm. Laat u daarom niet verrassen door het Intellectuele Eigendom als u gaat ondernemen.

In deze interactieve workshop volgen wij de stappen binnen uw innovatieve proces en maken we inzichtelijk hoe om te gaan met Intellectuele Eigendomsrechten. Of het nu gaat om bescherming voor uzelf, of juist de rechten van een ander.

Voor wie

Beoordelingschild - algemeenDe workshop is bedoeld voor:

 • R&D managers met interesse naar bescherming van innovaties
 • Start-ups die een positie op de markt willen veroveren
 • Ondernemers die producten willen verhandelen
 • Wetenschappers die het ei van Columbus hebben ontdekt (of toch niet…)
 • Marketing- of salesmedewerkers die meerwaarde willen creëren voor hun bedrijf

Naast inhoudelijke kennisoverdracht is de bijeenkomst een uitgelezen mogelijkheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. 

Na deze workshop weet u

 • Wanneer u moet nadenken over IE (voor anderen en voor uzelf)
 • Welke mogelijkheden voor bescherming er zijn en wanneer deze van toepassing zijn
 • Hoe u de IE-rechten van uw concurrenten in kaart brengt
 • Wanneer het zinvol is om een octrooi of model aan te vragen en wanneer juist niet
 • Hoe u voorkomt dat u inbreuk maakt én hoe u omgaat met copy-cats

In dit blog leest u een verslag van een eerder gegeven workshop met quotes van de deelnemers. 

Sprekers

Praktische informatie

 • Datum: 3e kwartaal 2020
 • Locatie: EP&C in Rijswijk
 • Tijdstip: 13:30 uur tot 17:30 uur
 • Optioneel: Lunch 13:00 tot 13:30 uur

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Evelien van Tol via workshop@epc.nl of 070-414 54 96