Alles over merkrecht en modelrecht

Ik heb een idee, wat nu?

Om uw idee volledig uit te baten dient u exclusieve rechten te verwerven. Daarmee kunt u iedereen verbieden uw idee te commercialiseren. Het eerste wat u moet doen als u een goed idee hebt, is erachter zien te komen of het idee al bestaat. Dit kan onder andere door te googelen op internet en door te zoeken in de merken en modellen database.

Wat zijn merken en modellen?

Een merk is een teken dat uw producten of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Bijvoorbeeld een woord, een logo, een schrijfwijze, een verpakking, een kleurcombinatie of een geluid. Een model is (een deel van) het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp. Bijvoorbeeld een patroon of dessin, maar ook de vorm van een staafmixer of een wc-pot.

Waarom moet ik een merk of model registreren?

Merken en modellen maken uw producten en diensten herkenbaar. Daarom is een goede bescherming van groot belang. Volgens het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door registratie. Zonder registratie, wordt geen merkrecht verkregen en kan in beginsel niet worden opgetreden tegen inbreukmakers. Als hoofdregel geldt: 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Voor een model geldt ook dat registratie verplicht is en in de meeste landen ook dat het model ten tijde van het depot "nieuw" is en een eigen karakter heeft. Wanneer uw merk of model is geregistreerd, dan mag alleen u er gebruik van maken. Derden mogen dat alleen na uw toestemming. Een registratie kan u dus veel geld opleveren.

We zitten in de conceptfase. Wanneer moet ik over registratie gaan nadenken?

U kunt niet vroeg genoeg beginnen met het nadenken over de bescherming van uw merk of model. Hoe eerder u over bescherming nadenkt - en dus ook over de concurrentie - hoe eerder er duidelijk wordt welke ontwikkelingsrichting de meest aantrekkelijke is. Dat komt de ontwikkelingsstrategie dus ten goede.

Wie kan een merk deponeren?

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan een merk deponeren, bijvoorbeeld een particulier, een Stichting, BV of NV. Een registratie kan ook op naam van meerdere (rechts)personen worden gesteld. De deposanten zijn dan gezamenlijk eigenaar.

Kan een merk in de Benelux gedeponeerd worden, terwijl de houder (deposant) geen adres of onderneming in de Benelux heeft?

Ja, het depot moet dan worden verricht door een tussenpersoon (bijvoorbeeld merkengemachtigde) die een correspondentieadres binnen het Benelux gebied heeft. Uiteraard blijft de opdrachtgever (deposant) de juridische eigenaar van het merk. Indien de buitenlandse merkhouder zelf een correspondentieadres in de Benelux heeft kan hij zijn merk rechtstreeks bij het Benelux Merkenbureau deponeren.

Vanaf welke welk moment is een merk en of model beschermd?

Vanaf het tijdstip van registratie, dus nadat de gehele procedure is doorlopen.

Wat is een spoedregistratie?

Omdat een merk pas beschermd is bij registratie, nadat de gehele procedure is doorlopen, bestaat de mogelijkheid van een spoedregistratie. Hierbij wordt het merk meteen bij aanvraag geregistreerd en kan de houder ervan zijn rechten tegen derden inroepen. De gehele administratieve procedure vindt dan na de registratie plaats. De kans bestaat dat het merk om een of andere reden door het Merkenbureau wordt geweigerd. Op dat moment wordt de registratie dan alsnog doorgehaald.

Hoe lang is een merkregistratie geldig?

In de Benelux 10 jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor telkens 10 jaar.

Hoe lang is een modelregistratie geldig?

In de Benelux 5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging voor telkens 5 jaar tot een maximum van 25 jaar.

Bestaat er een wereldwijde registratie?

Nee, er bestaat geen wereldwijde registratie. Daarom is de registratie van merken en modellen wereldwijd, altijd een strategische keuze van landen/regio’s. In ieder land waar u uw merk wilt gebruiken moeten merk- en/of modelrechten aangevraagd worden. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een Europese merk- en/of modelregistratie alsook van een internationale merk- en/of modelregistratie. Op deze wijze wordt het mogelijk om uw merk of model in verschillende landen te beschermen via één procedure.

In welke landen moet ik mijn merk of model registreren?

Het kiezen van landen is een strategische keuze die nauw samenhangt met uw commerciële activiteiten. Het is doorgaans voldoende om, als het bijvoorbeeld om Europa gaat, de Europese Unie af te schermen. Dan is het voor concurrenten niet meer interessant om met een dergelijk merk of model in andere Europese landen op de markt te komen.

Is een Europese registratie geldig in alle Europese landen?

Een Europese registratie is geldig in de 28 EU lidstaten. Belgie, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italie, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenie, Slovenie, Slowakije, Spanje, Tsjechie, Verenigd Koninkrijk en Zweden.