Modelbescherming

Met een patent kunt u innovaties beschermen die een technisch probleem oplossen. Maar soms zit uw vernieuwing niet zozeer in de techniek, maar meer, of misschien zelfs alleen maar, in het uiterlijk. Uw investering in vormgeving laat zich ook effectief beschermen. Dat kan door een zogenaamde modelregistratie. Een modelregistratie geeft u het exclusieve recht op het ontwerp en dus de gelegenheid om op te treden tegen namakers.

Het belangrijkste criterium voor een modelregistratie is het ‘individuele karakter’ van het ontwerp. Dat moet blijken uit een set afbeeldingen die de basis vormen voor de modelregistratie. In Europa wordt elke aanvraag die aan minimale formele eisen voldoet automatisch en snel verleend. In een land als Amerika is er wel een echte inhoudelijke beoordeling. Daar heet het dan ook een Design Patent.

De voordelen van modelbescherming

  1. Modelregistratie geeft u de mogelijkheid om nagemaakte producten, die uw onderscheidende ontwerp gebruiken, aan te pakken.
  2. U bepaalt zelf welke geografische dekking u wilt. Kiest u voor bescherming in heel Europa met een Gemeenschapsmodel of bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, China?
  3. Een modelregistratie is vijf jaar geldig en daarna steeds met vijf jaar te verlengen, meestal tot maximaal 25 jaar.
  4. De kosten zijn in vergelijking met het aanvragen van een octrooi relatief laag.
  5. Tot 12 maanden na openbaarmaking kunt u het model in de EU nog registreren. Wij raden u wel aan om uw model al voor de openbaarmaking te registreren.

Dit kan EP&C voor u betekenen

Het effectief beschermen van uw ontwerp door het vestigen van een modelrecht is specialistisch werk. Zeker als de innovatie bovendien een technisch aspect bevat, kunt u dit het beste laten uitvoeren door onze design specialisten. Om tot een solide modelbescherming te kunnen komen, dient er een goed begrip te zijn van de techniek en welke rol deze speelt in het ontwerp. Alleen dan kan worden bepaald met welke set tekeningen en/of foto’s een te beschermen ontwerp het beste vastgelegd kan worden.

Net als bij het opstellen van de conclusies van een octrooi, is het belangrijk om bij het vastleggen van een ontwerp goed na te denken over de manier waarop dit wordt gedaan. Wat er in de afbeeldingen wel of juist niet te zien is, zal uiteindelijk cruciaal zijn voor uw rechten. Het weergeven van details in een modelregistratie betekent het claimen daarvan. Nadrukkelijk niet claimen, ook wel disclaimen, kan bijvoorbeeld door het weglaten van details of door ze te stippelen. Dit kan vervolgens gecombineerd worden met een meervoudige modelregistratie om zo tot een maximale beschermingsomvang te komen.

Bovendien worden in verschillende landen ook verschillende eisen gesteld aan het modeldepot. Onze mensen kunnen in overleg met u afstemmen wat het beste aansluit op uw bedrijfsdoelen.

Laat u liever niet verleiden tot het zelf indienen van zo’n modelregistratie, bijvoorbeeld bij het EUIPO voor een Gemeenschapsmodel. Ogenschijnlijk makkelijk en goedkoop, maar eenmaal onjuist opgezet laat zich in tweede instantie niets meer corrigeren.

Kosten modelregistratie Europa

Het budget voor een enkelvoudige modelregistratie in de 27 landen van de Europese Unie bedraagt €1.530,-. Voor meervoudige modelregistraties komt daar per extra model circa € 765,- bij. Voor modelbescherming in andere landen hangt het budget sterk af van welke landen u kiest en de strategie die gevolgd wordt om die bescherming te verkrijgen.

DIRECT CONTACT