Ik word beschuldigd van inbreuk

U ontvangt een brief van een concurrent vol ferme taal en juridische dreigementen. In die brief wordt u beschuldigd van inbreuk op iemands Intellectuele Eigendomsrechten. U wordt gesommeerd om al uw commerciële activiteiten direct te staken.

Zomaar stoppen met die activiteiten geeft grote problemen, zoals:

 • derving van inkomsten;
 • nee verkopen aan leveranciers;
 • stilstaande machines en duimendraaiend personeel;
 • imagoschade.

Gaat u wel door met uw werkzaamheden, dan kan dat ook heel vervelende gevolgen hebben. Geen gehoor geven aan de brief kan leiden tot boetes of een rechtszaak.

Er lijkt geen goede oplossing voor deze situatie. In uw ergste gedachten ziet u uw bedrijf failliet gaan of verwikkeld raken in een slepend juridisch proces. Maar zover hoeft het niet te komen. Sterker nog: misschien maakt u wel helemaal geen inbreuk.

Feiten boven tafel

Ons belangrijkste advies: houd uw hoofd erbij. Reageer vooral niet, maar neem eerst contact op met een octrooigemachtigde. Deze haalt de feiten boven tafel en inventariseert het probleem:

 • Om welk octrooi gaat de inbreuk intellectueel eigendomsrecht?
 • Hoe is de beschermingsomvang omschreven?
 • In hoeverre vallen uw activiteiten onder deze beschermingsomvang?
 • Is het desbetreffende octrooi (nog) geldig? Zo ja, in welke landen?

Rechten van de tegenpartij

Allereerst nemen we de papieren van de tegenpartij onder de loep. Op welk recht maakt u precies inbreuk en is dit recht nog wel van kracht? Valt uw product inderdaad onder de beschermingsomvang, of heeft u een alternatief ontwikkeld dat hier buiten valt?

Onderzoek inbreuk Intellectuele Eigendomsrecht

Vervolgens onderzoeken we het product of de werkwijze. Misschien is het verwijt gebaseerd op een vergissing, of is er helemaal geen juridische basis voor de inbreuk. Bent u wel echt met iets vergelijkbaars bezig?

Geldigheid octrooi

Misschien valt uw product of dienst wel degelijk onder de rechten van de tegenpartij. In dat geval kijken we naar de geldigheid van die rechten. Is het octrooi terecht verleend en voldoet het aan de gestelde eisen?

Soms is het mogelijk om de geldigheid van het recht aan te vallen. Wellicht kunt u dat recht, en daarmee de beschuldiging van inbreuk, in zijn geheel van tafel krijgen.

In het defensief

Misschien blijkt na deze stappen dat u wel degelijk inbreuk maakt. Ook dan hoeft u het hoofd nog niet te laten hangen. Er zijn genoeg oplossingen om tot een overeenstemming te komen met de andere partij. U kunt uw bedrijfsvoering gewoon voortzetten, bijvoorbeeld dankzij:

 • het nemen van een licentie;
 • het uitruilen van IE-rechten;
 • patent kopen van de eiser;
 • om het patent heen ontwikkelen.

Kortom, laat u niet teveel van de wijs brengen door een beschuldiging van inbreuk. Neem het wel serieus en schakel hulp in. Met een goed onderzoek en de juiste kennis is er veel meer mogelijk dan uw doemscenario’s doen geloven.

Meer lezen over het onderwerp Inbreuk? Klik hier