Handhaven van Intellectuele Eigendomsrechten

U heeft uw innovatie beschermd via een patent of een modelregistratie. Ook al zijn die rechten in openbare databases terug te vinden, het is nog niet gezegd dat uw concurrentie dat dan ook weet. Zo kan het zijn dat andere bedrijven onbewust commerciële activiteiten van plan zijn of verrichten, die inbreuk maken op uw rechten.

U kunt de buitenwereld op allerlei manieren duidelijk maken dat er rechten op uw innovatie van toepassing zijn. Als u daarmee de concurrentie al zover krijgt om die rechten te respecteren, dan heeft u een bijzonder effectieve bescherming. Soms is het echter ook noodzakelijk om actief te handelen. Daarmee behoudt u een voorsprong op de concurrentie en bewaakt u uw rechten.

Als u het vermoeden heeft dat uw innovatie wordt nagemaakt, dan is het verstandig om de inbreukmaker aan te spreken. Dat kan ook al wanneer u vermoedt dat diegene dit van plan is. Hoe eenvoudig dat ook klinkt, het is belangrijk om dit zorgvuldig aan te pakken. Enerzijds om te zorgen dat de zaak wordt afgerond op de wijze die u voor ogen heeft. Anderzijds omdat een onterechte beschuldiging van inbreuk financiële consequenties voor u zelf kan hebben.

Dit kan EP&C voor u betekenen

Om erachter te komen of er sprake is van inbreuk, verzamelen we eerst bewijsmateriaal. Vervolgens bekijken we de volgende aspecten:

  • Wat is er precies nagemaakt? Gaat het om een exacte kopie of zijn er verschillen? Hoe belangrijk zijn die verschillen?
  • Welke rechten en bescherming heeft u? Heeft u uw eigen product beschermd? Met welk recht, en welke beschermingsomvang?
  • In welk land speelt de inbreuksituatie zich af?
  • Wie is de namaker, waarom maakt hij na en waarom is dit mogelijk toch toegestaan?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de namaker aan te pakken?

Inbreukmaker wijzen op uw rechten

Als we op basis van de analyse concluderen dat er sprake is van inbreuk, dan is de eerste stap het opstellen van een brief aan de inbreukmaker. Dat doen we het liefst samen met u om zo de juiste mix van uw zakelijke insteek en het juridische kader te krijgen.

Advocaat gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom

In sommige situaties is het juridische kader complexer. Bijvoorbeeld bij een vastgelopen samenwerking of de afloop van een licentieovereenkomst. In elke situatie beoordelen we of naast onze eigen expertise ook de kennis en ervaring gewenst is van een advocaat gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom. EP&C onderhoudt gedegen relaties met ervaren juridisch specialisten in binnen- en buitenland. Van geval tot geval organiseren we een effectief team om uw belangen te behartigen.

Dagvaarding

Komt u er met de wederpartij niet uit, dan kunt u ervoor kiezen om een dagvaarding uit te sturen. Uiteraard een stap die we in samenwerking met een IE- advocaat nemen. U daagt de wederpartij daarmee voor de rechtbank en start een kort geding of een bodemprocedure. Een dagvaarding voert de druk op en zorgt er vaak voor dat de onderhandelingen, die nodig zijn om tot een overeenstemming te komen, wel plaats gaan vinden.

Schikking

Een gang naar de rechter kost tijd, energie en geld. Uiteindelijk doet de rechtbank maar in een paar procent van alle inbreuksituaties daadwerkelijk een uitspraak. In het gros van de gevallen wordt er - voor het zover is - geschikt. De inbreukmakende partij haalt de goederen van de markt, er wordt een licentie-overeenkomst gesloten, of er vindt een onderlinge uitruil van licenties plaats. Eventueel betaalt de inbreukmaker een schadevergoeding als u financiële schade heeft geleden.

Kosten

De kosten voor het onderzoeken en aanpakken van inbreuk worden doorberekend op basis van het uurtarief van de betreffende octrooigemachtigde.

Meer lezen over het onderwerp Inbreuk? Klik hier. 

DIRECT CONTACT