Patent aanvragen

U bent bezig met een technische innovatie of heeft die al gedaan. Dat kan een innovatief product zijn, de werking van een product, of een werkwijze om iets te maken of te laten gebeuren. Die werkwijze kan ook in innovatieve software zitten. Als de ontwikkeling een technisch probleem oplost, is een patent meestal de beste weg voor het verkrijgen van een exclusief recht. Naast de wens om een vinding te beschermen, zijn er allerlei andere goede redenen om een patent aan te vragen. U verbindt kennis aan uw bedrijf en vergroot daar zo de waarde van. Het geeft houvast voor investeerders, u kunt de vinding verkopen of in licentie geven en fiscaal vormt het een deel van de toegang tot de Innovatiebox.

Start met een verkennend gesprek

Om ervoor te zorgen dat een aanvraag effectief leidt tot een commercieel relevant patent, gaan wij met u in gesprek. Natuurlijk over de vinding zelf en de achterliggende technologie, maar we willen ook weten wat uw ambities zijn. Wie zijn of worden uw partners, klanten en concurrenten? Wie zoekt u als investeerder in uw technologische ontwikkeling? Wat wordt uw verdienmodel en wat is een realistisch budget voor nu en de komende jaren?

U krijgt onze eerlijke mening. Als we twijfelen aan de haalbaarheid van een aanvraag of de bijdrage van een patent aan uw onderneming, delen we dat met u. Onze kennis gaat verder dan patenten. Als een andere vorm van bescherming beter past, bieden wij u alternatieve oplossingen.

Met oog op de toekomst

Als we er zeker van zijn dat we hetzelfde doel voor ogen hebben als u, gaan we aan de slag. We krijgen maar één kans om een goede aanvraag voor uw innovatie te formuleren, dus gaan we grondig te werk. We streven naar een aanvraag die toekomstbestendig en doeltreffend is.

Vaak doen we daarom ook een verkennend onderzoek naar relevante octrooiliteratuur. Dat zorgt voor een scherpere visie op de vinding en draagt bij aan de kwaliteit en effectiviteit van de aanvraag.

Een patentaanvraag is een juridisch én technisch document. We stellen het op in de wetenschap dat octrooiverlenende instanties, eventueel rechters, maar ook investeerders het kunnen gebruiken. Dat maakt dat de tekst niet altijd makkelijk te begrijpen is. Daarom nemen we de patentaanvraag goed met u door en stemmen we af of uw keuzes erin terugkomen.

Als de patentaanvraag gereed is, dienen wij deze in bij een octrooiverlenende instantie. Meestal bij het Octrooicentrum Nederland (OCNL) of het European Patent Office (EPO). Na ongeveer negen maanden ontvangen we een Search Report van die instantie. Hierin staat hoe de aanvraag is beoordeeld. Er wordt vooral gekeken of uw vinding nieuw is en of er sprake is van inventiviteit. Alleen als aan beide voorwaarden voldaan is, kan er sprake zijn van een geldig octrooirecht.

Patent in het buitenland

Cruciaal is dat u vanaf de indiening van de aanvraag precies één jaar, het prioriteitsjaar, de tijd heeft om te beslissen of u ook bescherming in andere landen wilt hebben. Mede op basis van het Search Report overleggen we of dat voor uw bedrijf zinvol is. Vaak kiezen we in dit stadium voor een zogenaamde PCT-aanvraag. Hiermee krijgt u nog eens anderhalf jaar de tijd om precies te bepalen in welke landen u de innovatie wilt beschermen.

In Nederland worden octrooien na ongeveer 18 maanden na de indiening verleend. Het Search Report wordt als bijlage toegevoegd en er is geen inhoudelijke discussie met de verlenende instantie. In andere landen is dat anders. Daar is vaak sprake van een verleningsprocedure.

Op de pagina ‘patent aanvragen’ wordt elke stap van de verleningsprocedure nader uitgelegd.

Blijven in contact

Na het verlenen van een octrooi blijven we in contact. De wereld en uw concurrenten staan immers niet stil. Dat vraagt om een octrooistrategie die anticipeert op de beweging in de markt en uw bedrijf. Door regelmatig te toetsen of uw octrooi nog voldoende bijdraagt aan uw organisatie en de positie in de markt, zorgen wij ervoor dat uw octrooistrategie voor u blijft werken.

Kosten patent aanvragen

De kosten voor het aanvragen van een patent is afhankelijk van verschillende factoren. De complexiteit van de innovatie, hoe moeilijk het te onderscheiden is van bestaande patenten en het aantal varianten waarin uw vinding kan voorkomen, spelen allemaal een rol. Daarom maken we graag eerst kosteloos kennis. Daarna kunnen we een juiste inschatting maken en desgewenst een budget overeenkomen.

Leestip: infographic in 7 stappen uw idee vastleggen met een patent & vier tips om kosten te besparen bij een octrooiaanvraag. 

New call-to-action

DIRECT CONTACT