Fiscaal stimuleringsbeleid

De overheid heeft enkele fiscale stimuleringsmaatregelen om de innovatie in Nederland te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn de Innovatiebox en de WBSO.

Innovatiebox

Met een Nederlands octrooi kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de Innovatiebox. Met de Innovatiebox worden winsten die toegewezen kunnen worden aan een geoctrooieerde uitvinding niet belast tegen 25% vennootschapsbelasting, maar tegen 9%. Dit én het feit dat in Nederland alle octrooiaanvragen in principe verleend worden zonder inhoudelijke discussie, maakt de Innovatiebox tot een interessante optie. 

WBSO

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector. Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen.

Actuele ontwikkelingen

Fiscale regelingen zijn vaak aan verandering onderhevig. Onder meer op de website van de Rijksoverheid en de Belastingdienst vindt u een actueel overzicht van de mogelijkheden van het fiscaal stimuleringsbeleid.