Dos & Don'ts bij het aanvragen van een octrooi

Check bestaande ontwikkelingen voordat u start

Brengt u een nieuw product op de markt? Start u een onderneming? Check voordat u start met huisstijl en website of de naam al is gedeponeerd.

Maak afspraken over Intellectuele Eigendomsrechten

Maak in geval van een samenwerking met derden ALTIJD duidelijke en schriftelijke afspraken over Intellectuele Eigendomsrechten. U zult niet de eerste zijn bij wie een freelancer of ontwerpbureau er vandoor gaat met uw uitvinding!

Breng de IE-portefeuille van de concurrent in kaart

Breng de IE-portefeuille van de concurrent in kaart en monitor deze met regelmaat. Het levert bruikbare informatie op.

Beticht niet zomaar iemand van inbreuk

Beticht niet zomaar iemand van het plegen van inbreuk. Blijkt dit achteraf namelijk niet het geval, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen. 

Schrijf een octrooiaanvraag niet zelf

Een octrooiaanvraag is een juridisch document en het opstellen is vak- en maatwerk. Eén verkeerde omschrijving kan een octrooi waardeloos maken. Schrijf een octrooiaanvraag dus niet zelf.

Neem contact op met een octrooigemachtigde

Neem contact op met een octrooigemachtigde, zodra uw uitvinding concreet wordt. Die helpt u met het richting geven van uw idee om zodoende maximale ondernemersruimte te creëren.

Verricht in een vroeg stadium onderzoek

Verricht in een vroeg stadium onderzoek in octrooiliteratuur zodat u:

  • erachter komt of uw idee octrooieerbaar is;
  • inzicht krijgt in de markt;
  • voorkomt dat u inbreuk maakt op een bestaand octrooi.

Houd uw idee geheim tot de indiening

Houd uw idee geheim tot het moment dat het is ingediend. Doet u dit niet, dan is het aanvragen van een octrooi veelal niet meer mogelijk. Dus:

  • niet testen in het openbaar;
  • niet presenteren op een seminar of op een beurs;
  • niet vertellen op een verjaardag!