patent aanvragen

Als u bezig bent met een technische innovatie of die al heeft gedaan, dan is het vaak verstandig om deze te beschermen met een patent. Zo heeft u exclusief recht op uw innovatie en dat heeft veel voordelen. Op deze pagina leest u alles over deze voordelen, maar ook over de patentaanvraag en de kosten hiervan.

wat is een patent?

Een patent is het wettelijke bewijs voor de exclusieve rechten op een uitvinding. U bewijst ermee dat u de eerste bent met dit idee. Partijen die uw innovatie namaken kunt u juridisch aanpakken, omdat u de patenthouder bent. Een patent kunt u aanvragen wanneer u een technische oplossing biedt voor een probleem. Lees hier meer over de betekenis van een patent.

Wat is het verschil tussen een octrooi en een patent?

We krijgen heel vaak de vraag wat nu het verschil is tussen een octrooi en een patent. In Nederland is er taalkundig en inhoudelijk geen verschil. Het zijn synoniemen. Patent is eigenlijk gewoon het Engelse woord voor octrooi. Omdat het octrooirecht van land tot land verschilt, is de bescherming van een patent in andere landen echter wel anders dan dat van een octrooi in Nederland. Hoe dat zit leest u in ons blog: Het echte verschil tussen octrooi en patent.

Waarom een patent aanvragen?

Een patent op uw innovatie heeft veel voordelen:

 • Een patent biedt het exclusieve recht om maximaal twintig jaar een product of werkwijze commercieel in te zetten. Het creëert een tijdelijk monopolie.
 • Een patent verhoogt de waarde van uw bedrijf. Dit is bijvoorbeeld interessant bij een overname of bij de zoektocht naar een investeerder.
 • Een patent is handelswaar. U kunt het intellectuele eigendomsrecht verkopen aan een andere partij, of licenties uitgeven van uw patent. Hiermee geeft u die partij, tegen betaling, toestemming om uw vinding commercieel te gebruiken.
 • Een patent is inzetbaar als marketingtool. Door een patent te benoemen in een marketingcampagne, laat u zien dat het om een innovatief product gaat. Consumenten zijn hierdoor eerder geneigd om het product te kopen tegen een hogere prijs.
 • Met een patent kunt u belastingvoordeel behalen, door gebruik te maken van de Innovatiebox. Dit is een fiscale stimuleringsmaatregel van de overheid.

Download hier het gratis E-Book: De meerwaarde van een octrooi.

Waar kunt u een patent op aanvragen?

U kunt een patent aanvragen op een uitvinding die een technische oplossing biedt voor een probleem. Dat betekent dat veel producten voor een patent in aanmerking komen. Iedereen gebruikt dan ook dagelijks gepatenteerde producten. Denk aan uw mobiele telefoon, uw elektrische tandenborstel of de techniek in uw auto. Maar octrooien beperken zich niet alleen tot producten. Ook een werkwijze of een werkzame stof kan een technisch probleem oplossen en kan dus gepatenteerd worden. Evenals de software die een werkwijze aanstuurt. Waar u allemaal patent op kunt aanvragen en hoe dit werkt leest u hier.

Wat kost een patent?

De kosten van een patent hangen sterk af van waar u uw innovatie wilt beschermen, de complexiteit van de innovatie en het doel van het octrooi. De kosten voor een Nederlands patent liggen gemiddeld tussen €8.000 - €10.000. Hier komt nog instandhoudingstaks van ongeveer €140,- per jaar bij. Deze taks lopen per jaar op. Voor een Europees patent liggen de kosten hoger. Tussen €13.000 en €16.000 voor een patentaanvraag in één land. Ook hier gelden nog jaarlijkse instandhoudingstaksen.

Hoe kunt u een patent aanvragen?

Een patentaanvraag is een langdurige procedure waarin er eerst gekeken wordt of uw uitvinding inderdaad nieuw en inventief is. Als dat zo lijkt te zijn, dan begint het proces van indienen. De procedure om een patent aan te vragen bestaat uit zeven stappen:

 1. Beoordeling haalbaarheid en return on investment
 2. Opstellen van de octrooiaanvraag
 3. Indienen van de octrooiaanvraag
 4. Ontvangst patent onderzoek: nieuwheidsrapport
 5. Patent controleren: Go or no go
 6. Verlening en publicatie van het patent
 7. Instandhouding van het patent

Een patent aanvraag moet zorgvuldig opgesteld worden om verleend te worden en om een zo breed mogelijke bescherming te geven. Doe dit dus altijd samen met een octrooigemachtigde. In dit gratis e-book leest u nog meer over het aanvragen van een patent.

Verschillende soorten patenten

Er zijn geen verschillende soorten patenten of octrooien, maar er is wel verschil in waar uw uitvinding beschermd is en in welke route u kiest om een octrooi aan te vragen.

Zo is er een Nederlands octrooi, waarmee u relatief snel bescherming geniet, die u daarna kunt uitbreiden naar andere landen via de PCT-route.

Wilt u uw octrooi beschermen in (een aantal landen van) Europa dan is het aanvragen van een Europees octrooi een logische stap. De beoordeling wordt hierbij centraal gedaan door het EPO wanneer u vervolgens in de individuele landen waar u uw innovatie wilt beschermen een validatieprocedure doorloopt. Sinds 2023 kunt er ook voor kiezen om via één procedure in de meeste landen van de EU beschermd te zijn via het unitair octrooi.

Hoe kan ep&c helpen met een patentaanvraag?

EP&C biedt u advies over een eventuele patentaanvraag. Wij stellen de aanvraag voor u op en dienen die ook in.

Voordat het zover is gaan we met u in gesprek over uw vinding, maar ook over uw partners, concurrenten, investeerders en klanten. Zo krijgen we een goed beeld van wat uw verdienmodel wordt met het patent. U krijgt onze eerlijke mening. Als we twijfelen aan de haalbaarheid van het patent, dan delen we dat met u. Ook als een andere vorm van bescherming beter past, bieden wij u alternatieve oplossingen.

Daarna starten we met de patentaanvraag. Dit is een juridisch én technisch document. Omdat we maar één kans krijgen om een goede aanvraag te formuleren, gaan we grondig te werk. We streven naar een aanvraag die toekomstbestendig en doeltreffend is. Hierna dienen wij deze in bij een octrooiverlenende instantie.

Ook nadat het patent verleend is blijven we in contact. We denken met u mee over uw octrooistrategie en we toetsen regelmatig of uw octrooi nog voldoende bijdraagt aan uw organisatie en de positie in de markt.

Wilt u gebruikmaken van de expertise van de octrooigemachtigden van EP&C? Neem dan contact met ons op.