betekenis patent & octrooi

Wat betekent patent?

Wat betekent Patent? Uitleg over de betekenis van patent. Een patent betekent dat u het alleenrecht hebt op een technische uitvinding. Dit kan een uitvinding zijn zoals de microscoop, maar ook een doorontwikkeling op een fietsenstandaard.  Groot of klein, zolang de uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is, krijgt u met een patent een tijdelijk monopolie.

Leuk feitje: de letterlijke betekenis van patent is: open brief. Het woord is namelijk afgeleid uit het Latijn.

Download tip: E-book Alles over patent aanvragen (Stappenplan & kosten)

Patent definitie

Bij EP&C hanteren wij de volgende definitie voor patent:

Een patent is het exclusieve recht met een maximale geldigheid van 20 jaar om een product of werkwijze commercieel aan te bieden.

Het intellectuele eigendomsrecht dat u verkrijgt met het patent, geeft u het alleenrecht om het volgende te doen met uw product of werkwijze:

 • Commercieel aanbieden
 • Produceren
 • Gebruiken
 • In het verkeer brengen
 • Verhuren
 • Afleveren
 • Verhandelen
 • Invoeren
 • In voorraad hebben

In ruil voor dit exclusieve alleenrecht wordt de innovatie openbaar gemaakt. Met het delen van deze kennis wordt de samenleving steeds een stukje slimmer.

Ander woord voor patent: octrooi

Een ander woord voor patent is octrooi. Alhoewel in de volksmond het woord ‘patent’ vaker wordt gebruikt, is het de Engelse vertaling van het Nederlandse woord ‘octrooi’. Het maakt dus niet uit of u het over een patent of een octrooi hebt, het is hetzelfde.

Rijksoctrooiwet

Als een patent wordt aangevraagd, dan verleent de overheidsinstantie Octrooicentrum Nederland (OCNL) het patent op basis van de Rijksoctrooiwet. In de Rijksoctrooiwet is geregeld waar een patent aan moet voldoen:

In 1995 werd de Rijksoctrooiwet herzien. De belangrijkste wijziging is dat alle patentaanvragen vanaf dat moment ongetoetst geregistreerd worden. Dit is internationaal gezien een uitzonderlijke procedure. Collega Matthijs legt in zijn blog uit hoe dit werkt.

Patent aanvragen

Voordat u een patent gaat aanvragen, is het raadzaam om na te gaan of dit wel de juiste stap is. Soms is het beter om geen patent aan te vragen of is de keuze voor een ander soort bescherming effectiever. Op de pagina patent aanvragen vindt u alle relevante informatie en antwoord op de vragen:

 • Hoelang duurt het aanvragen van een patent?
 • Wat moet ik hiervoor doen?
 • Wat zijn de kosten van het aanvragen van een patent?

Leestip: leer alles over de voordelen van patenten in ons uitgebreide E-book: De meerwaarde van een octrooi.

New call-to-action

Patent zoeken

Het mooie van het patentsysteem is dat alle informatie over patenten openbaar toegankelijk is. Zo kunt u zelf vooronderzoek doen door een patent te zoeken in een octrooidatabase, bijvoorbeeld in Espacenet. Dit is een databank van het Europees Octrooibureau. Hierin zijn miljoenen octrooipublicaties beschikbaar.

In de handleiding ‘Zoeken in octrooidatabases’ krijgt u tips om uw zoektocht zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

In octrooidatabases vindt u informatie zoals:

 • Welke patenten heeft mijn concurrent aangevraagd?
 • Welke patenten zijn aangevraagd op een bepaalde innovatie?
 • In welke landen is een patent geldig?

Daarnaast is het een unieke plek vol technische informatie, trends en ontwikkelingen in alle vakgebieden. Kortom een bron van inspiratie, een bezoekje waard!

Vond je deze pagina interessant?

New call-to-action         New call-to-action