Grafisch element EP&C header
Grafisch element EP&C header ingeklapt
Grafisch element EP&C header ingeklapt

Your Business First

OCTROOIEN | MODELLEN

Blog | Nieuwheid: eis voor patent | Octrooibureau EP&C

nieuwheidDrie elementaire eisen aan een uitvinding om sowieso voor een octrooi of een patent in aanmerking te komen zijn nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Nieuwheid is een vrij abstract begrip binnen het Intellectueel Eigendomsrecht, dat in de praktijk toch heel goed concreet te maken is.

Een uitvinding is doorgaans een oplossing voor een bepaald technisch probleem, waarvoor een octrooiaanvraag kan worden ingediend. De nieuwheidseis en de voorwaarden om hieraan te voldoen zijn voor alle octrooiverlenende instanties gelijk.

Octrooicentrum Nederland doet het anders

Echter, het moment waarop de nieuwheid wordt beoordeeld verschilt behoorlijk per instantie. Zo beoordeelt en bepaalt het Europees Octrooibureau EPO vóór verlening of een uitvinding nieuw is, dit in tegenstelling tot het Octrooicentrum Nederland dat eerst een patent verleent, waarvan de nieuwheid pas wordt beoordeeld wanneer er een conflict ontstaat. 

Nieuwheid

Nieuwheid betekent dat de uitvinding nooit eerder in de openbaarheid mag zijn geweest. De vinding mag uiteraard niet op een website of in een folder of in een ander medium gepubliceerd zijn. Die regel voert heel ver, want ook een eenvoudig buurtkrantje, een demonstratie op een beurs of een publiek vertoonde PowerPointpresentatie telt als publicatie in welk land dan ook.

Respijtperiode

Heeft de uitvinding ooit al het licht gezien, dan is het dus niet meer mogelijk om er in een aantal landen (waaronder Nederland) bescherming voor te krijgen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten doen ze dat anders. Daar is na publicatie gedurende een respijtperiode toch een patent mogelijk.

Niet spectaculair of revolutionair

Om aan de nieuwheidseis te voldoen, hoeft een uitvinding zeker niet spectaculair of revolutionair te zijn. Als de vinding iets toevoegt of verbetert aan iets wat al bestaat, kan die nieuw en octrooieerbaar zijn.

Octrooi op verbetering

Zo worden er vandaag de dag nog steeds octrooien verleend op minimale aanpassingen of verbeteringen aan de paperclip. Het gaat dan bijvoorbeeld om vormgeving of de sterkte ervan.

Literatuur bestuderen

Wie overweegt een patent aan te vragen, moet dus van tevoren de literatuur op het desbetreffende vakgebied bestuderen om te achterhalen of de vinding echt nieuw is. Een octrooigemachtigde kan daarbij helpen, vanwege de eenvoudige toegang tot octrooipublicaties wereldwijd en zijn of haar inzichten daarin.

Element toevoegen

Daarnaast kan een octrooigemachtigde adviseren over de octrooieerbaarheid van de uitvinding. Stel bijvoorbeeld dat de onderdelen A, B en C van de vinding al bekend blijken te zijn. Dan kan het toevoegen van een nog niet bekend element D aan de vinding er toch voor zorgen dat de uitvinding als nieuw de boeken ingaat. En dus voor een patent in aanmerking kan komen. Een nadeel van deze werkwijze is dat toevoegingen de vinding qua bescherming smaller maken en dus minder waardevol.

New Call-to-action

Onderwerpen: OCTROOI, COLUMN, ALGEMEEN, PATENT, INNOVATIE, INTELLECTUEEL EIGENDOM