Ik innoveer, met welke IE-rechten moet ik rekening houden?

U bent bezig met een innovatie en u wilt deze vermarkten. Maar u weet: ondernemen doet u niet in een vacuüm. Het spreekt voor zich dat u wilt kijken wie uw concurrenten zijn, hoe de afzetkanalen zijn ingericht en hoe het prijsniveau eruitziet. Een andere, erg belangrijke stap, is om ook de Intellectuele Eigendomsrechten in kaart te brengen. Het bepaalt uw positie in de markt en uw ondernemingsruimte.

De volgende informatie is hierbij van belang:

  • Is mijn innovatie nieuw of bestaat het al?
  • Welke (vergelijkbare) innovaties zijn beschermd met Intellectuele Eigendomsrechten en welke nog niet?
  • Welke spelers in mijn markt beschikken over octrooien of patenten?
  • Wat is de rechtsgeldigheid van deze Intellectuele Eigendomsrechten?
  • Wat is de geografische dekking van de gevestigde Intellectuele Eigendomsrechten?

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kunt u bepalen of, en in welke landen, u met uw innovatie de markt op kunt zonder inbreuk te maken.

Er zijn verschillende manieren om de benodigde kennis te vergaren.

Patent zoeken

Bij het verder uitwerken van een innovatie is de eerste vraag die u zichzelf stelt: hoe innovatief is dit idee? Misschien bestaat het al. Een goede manier om hierachter te komen is door te kijken in een octrooiregister. In dit register kunt u een patent zoeken en zo achterhalen of iemand anders u niet voor is geweest. Wellicht ontdekt u dat iemand hetzelfde al wel in grote lijnen heeft bedacht, maar dat de uitvoering verschilt. Ook dit is relevante informatie.

Een eerste zoekopdracht kunt u zelf uitvoeren, maar het is verstandig om daarna de hulp van een professional in te schakelen. Een octrooigemachtigde kent de weg in de octrooidatabases nu eenmaal als geen ander.

IP Landscape in kaart brengen

Met een IP Landscape brengen wij alle Intellectuele Eigendomsrechten binnen uw branche in kaart. Het schetst een beeld van de rechten van uw concurrenten en van waar de ruimte en kansen liggen voor uw innovatie. Een goede eerste stap als u een nieuwe markt wilt betreden.

Vrijwaringsonderzoek of Freedom to Operate doen

In een vrijwaringsonderzoek richten we ons juist op de details van uw product. Dat product bestaat namelijk uit meer onderdelen en technieken dan alleen de nieuwe innovatie. Misschien rusten er op die onderdelen al Intellectuele Eigendomsrechten (voor een voorbeeld, klik hier). Met dit onderzoek brengen wij die rechten in kaart. Zo minimaliseren we het risico op inbreuk en verspilt u niet onnodig tijd, geld en moeite.

Bedenk een work-around/design-around

Wellicht blijkt na onderzoek dat uw product onder het octrooi van een van uw concurrenten valt. Als u op dat gebied toch de concurrentie aan wilt gaan, kunt u overwegen om uw product iets aan te passen. Dit noemen we: eromheen engineeren, work-around of design-around. U ontwikkelt uw innovatie dan alsnog, maar net iets anders. Zo maakt u geen inbreuk op de beschermingsomvang van het desbetreffende patent.

Om daar zeker van te zijn, kunnen we een niet-inbreuk-analyse uitvoeren.

Geldigheid patent betwisten

U hoeft niet altijd genoegen te nemen met het feit dat uw concurrent een octrooi heeft. Soms is het nuttig om de geldigheid van dat patent formeel te betwisten.

Afhankelijk van waar het octrooi verleend is, of waar de verleningsprocedure van een octrooiaanvraag loopt, zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Het indienen van een Third Party Observation tijdens de verleningsfase van de octrooiaanvraag.
  2. Het aanvechten van de geldigheid van een verleend octrooi bij de rechtbank of bij de betreffende octrooiverlenende instantie. Bijvoorbeeld in een nietigheidsprocedure of oppositie.

Wij adviseren om uw positie in de markt in een vroeg stadium in kaart te brengen. Het helpt om adequaat in te spelen, of te anticiperen op de uitdagingen in uw markt. Zo doet u geen onnodige investeringen.