Wat is octrooibewaking?

U innoveert aan de grenzen van het mogelijke. U alleen, ten minste dat hoopt u. Of zijn er toch anderen? En als die er zijn, waar dan? Kunt u vrijuit innoveren in de richting die u voor ogen heeft, of zijn er octrooien van anderen die een obstakel vormen?

We kunnen elk specifiek geval uitzoeken, maar als u continu innoveert is het beter om dit ook continu te monitoren. Nagenoeg alle octrooiaanvragen komen terecht in openbare, gratis toegankelijke octrooidatabanken. Elke week verschijnt er een enorm aantal publicaties in allerlei talen.

Met een octrooibewaking maken we systematisch een maandelijkse selectie van octrooidocumenten. Daarvoor gebruiken we een commerciële databank die de informatie optimaliseert en beter presenteert. De selectie stemmen we af op uw behoefte. Zo monitoren we bijvoorbeeld een technisch vakgebied, uw concurrentie, specifieke uitvinders of een combinatie van criteria. Ook kunnen we de voortgang van specifieke octrooizaken bewaken. Elke maand weer.

Voordelen van octrooibewaking

De informatie die het selectief monitoren van octrooipublicaties oplevert, draagt op allerlei manieren bij aan uw bedrijfsdoelstellingen. We geven een aantal voorbeelden:

  • U blijft op de hoogte van de innovaties van anderen binnen uw technologisch vakgebied. Octrooiaanvragen zijn in eerste instantie geheim, maar worden in de regel 18 maanden na indiening gepubliceerd. Dat lijkt lang, maar de ‘time-to-market’ is vaak veel langer. Ook al bent u volledig bekend met de markt, een octrooibewaking had u jaren eerder kunnen leren wat er in ontwikkeling is, en door wie.
  • U hebt een koers voor ogen en wilt niet worden verrast door verleende patenten van uw concurrentie. Eenmaal verleend kunnen die u dwingen om af te wijken van die koers. Tussen het moment dat een octrooiaanvraag in onze bewaking opduikt en de verlening van een patent zit meestal een forse tijd. We hebben in veel landen de mogelijkheid in die periode een zogenaamde Third Party Observation in te dienen, soms zelfs anoniem. Daarmee kunnen we een aanvraag van uw concurrentie van de rails laten lopen, of in ieder geval een stukje opzij duwen. Zo houdt u de vrijheid om te innoveren en ondernemen.
  • U krijgt een beeld van de bedrijfstactiek van uw concurrenten. Zijn zij zich aan het specialiseren op een bepaalde innovatie, dan kunt u hierop anticiperen. U ziet ook in welke landen ze octrooien willen vestigen en begrijpt daarmee hun globale strategie.
  • U blijft op de hoogte van nieuwe spelers op uw markt. Voordat ze daadwerkelijk zichtbaar zijn op die markt, weet u door het monitoren van de aanvragen al wie uw concurrenten worden.
  • U ziet welke octrooizaken van derden uw eigen octrooiaanvragen citeren. Bij de meeste aanvragen hoort een Search Report. Daarin worden relevante octrooidocumenten geciteerd. Als uw octrooipublicatie van belang is voor de aanvraag van een ander, dan zit die ander wellicht dicht bij uw technologie in de buurt.

Dit kan EP&C voor u betekenen

Een effectieve octrooibewaking genereert niet te veel informatie. U moet het wel kunnen verwerken. Daarom gaan we samen met u om tafel om de juiste keuzes te maken. We bepalen het doel van de octrooibewaking en kaderen de belangrijkste onderwerpen af. Samen definiëren we de uitvinders, bedrijven, en/of octrooiklassen die u wilt monitoren.

Als de lijst van onderwerpen compleet is, zetten we de octrooibewaking in gang. U ontvangt vervolgens regelmatig een e-mail van uw octrooigemachtigde met een informatieve rapportage. Deze kunt u eenvoudig delen met uw collega’s.

Kosten octrooibewaking

Een octrooibewaking is maatwerk. Al is het maar om te waarborgen dat u steeds bruikbare resultaten krijgt.

De kosten voor een serieuze bewaking met een combinatie van namen en octrooiklassen en maandelijkse rapportage kunnen € 2.000,- per jaar bedragen. Minder kan ook. Het hangt er net vanaf welke informatie bijdraagt aan uw organisatie. En we kunnen altijd klein beginnen.

DIRECT CONTACT